Zvukové nahrávky rodilých mluvčích

Zvuková stránka je nedílnou součástí každého ‚živého‘ jazyka. V době informačních technologií a internetu nejsme již závislí pouze na tištěných textech. Psané slovo dnes můžeme v učebních materiálech snadno doplňovat slovem mluveným. V englishme! se snažíme o to, aby student byl v kontaktu se zvukovou podobou angličtiny co nejvíce.

Nahrávky rodilých mluvčích

Vzhledem k bohatému obsahu různých jazykových produktů dnes bývá zvykem používat počítačem vytvořené nahrávky. Díky pokročilé technologii je tzv. text-to-speech dnes již na poměrně vysoké úrovni, ale domníváme se, že skutečný hlas rodilého mluvčího nemůže nahradit. V naší aplikaci proto roboty nepoužíváme. Všechny nahrávky jsou pořízeny skutečnými rodilými mluvčími. Jedná se o desítky tisíc nahrávek vět a slovíček!

Na obsahu pracujeme každý den. Nahrávky vždy pořizujeme zpětně za nějaké období. Proto se stává, že např. u nových Slovíček dne chybí nahrávky vět. Vše ale zpětně doplňujeme.

Britská a americká angličtina

Jsme si vědomi toho, že anglicky se mluví po celém světě a neexistuje jeden univerzální způsob výslovnosti. Vsadili jsme ale na dvě nejrozšířenější varianty a to standardní britskou výslovnost a na standardní americkou výslovnost.

Student si v aplikaci může často přehrát obě varianty výslovnosti a porovnat je mezi sebou. Pokud se někde výslovnost přehrává automaticky, přehrává se přednostně ta, kterou má uživatel nastavenou v aplikaci jako preferovanou. Pokud nám u něčeho nahrávka v jedné variantě chybí, přehraje se vždy ta, kterou máme k dispozici.

Automatické přehrávání nahrávek

Protože víme, že při učení jazyka je potřeba mít vždy spojení psané a zvukové podoby, nahrávky přehráváme automaticky. Při zkoušení slovíček se vždy po vyhodnocení odpovědi zobrazí správná odpověď a přehraje se nahrávka. Stejně to funguje např. u testových otázek nebo textových doplňovaček. Po vyhodnocení odpovědi se vždy přehraje nahrávka celé věty.

Protože je naše aplikace určená k použití kdykoliv a kdekoliv, budou samozřejmě situace, kdy se nehodí, aby na vás telefon či tablet stále mluvil. V takovém případě můžete buď ztišit zvuk v přístroji, vypnout zvuk na kartě v prohlížeči a nebo si v nastavení aplikace vypnout automatické přehrávání zvuku. Z výše uvedených důvodů ale doporučujeme nechávat si toto zapnuté co možná nejvíce.

Opakovat, papouškovat

Pro lepší zapamatování a zafixování slovíček, vazeb, gramatických struktur apod. doporučujeme vždy po přehrání nahrávku zkusit po mluvčím slovo nebo větu zopakovat. Klidně několikrát po sobě. Tím dosáhnete ještě lepších studijních výsledků. Kombinujete potom vlastně tři věci – text vidíte napsaný, slyšíte ho vyslovený a sami stejný text vlastně svými ústy produkujete.