Samostudium angličtiny

Sekce Samostudium je určena pro ty, kteří ví, co si chtějí sami nastudovat. Může se jednat o studenty, kteří mají angličtinu ve škole, kteří dochází do nějakého kurzu, nebo se např. jako samouci učí podle nějakých učebnic apod.

Zde má každý možnost vybrat si konkrétní oblasti angličtiny, které se potřebuje nebo chce učit.

Na úvodní stránce této sekce najdete vždy aktuální Slovíčka dne, o kterých si řekneme později. Samotná sekce samostudium se skládá ze tří částí:

  • Slovní zásoba – zde se můžete učit okruhy slovní zásoby (námi připravené, vlastní nebo sdílené ostatními uživateli), vyzkoušet si testy či doplňovačky, nebo si číst články o anglické slovní zásobě.
  • Gramatika – zde vás čekají stovky testových otázek zaměřených na gramatiku, pilování gramatiky formou drilových cvičení a stovky různých článků o anglické gramatice.
  • Obecné – zde se nachází aktivity, které zahrnují více než jen gramatiku a slovní zásobu. Kromě testů, které obsahují otázky na gramatiku a slovní zásobu zároveň, ti naleznete také kurz pro začátečníky, překladové a poslechové doplňovačky nebo také cvičení na hláskování.