Lze do englishme! importovat slovíčka z vlastního souboru?

Okruhy slovní zásoby lze do englishme! importovat i ze souboru, a to z tabulkového souboru s příponou CSV.

Jaký soubor lze importovat?

Vytvořte si v tabulkovém procesoru jako ja MS Excel, Google Sheets, Numbers apod. okruh slovíček tak, že v prvním sloupečku budou slovíčka anglicky, ve druhém česky a ve třetím definice. Třetí sloupeček není povinný, český překlad také ne, ale doporučujeme ho mít, aby englishme! dokázalo správně spárovat vaše slova s odpovídajícími hesly ve slovníku.

Tuto tabulku uložte jako soubor CSV (v nabídce programu Uložit jako a jako typ souboru vyberte CSV).

Postup importu

V části Samostudium → Okruhy slovní zásoby klikněte na modré tlačítko “Vytvořit okruh” a vyberte “Načíst ze souboru”.

Zvolte typ souboru “Tabulkový soubor CSV” a vyberte soubor z počítače. Nakonec klikněte na modré tlačítko “Nahrát”.

V dalším kroku by se měla zobrazit ve sloupečku jednotlivá slovíčka ze souboru se svými překlady a případně definicemi. Pokud by se nezobrazovala správně, je možné ještě změnit např. zda jsou slova od překladu oddělena čárkou či spíše středníkem či jiným znakem apod. Pokud jsou slova ve sloupečku správně, klikněte na “Pokračovat”.

V dalším kroku je zobrazen výpis všech slovíček. Slova, která englishme! zná, se pokusí spárovat s existujícími slovy. Pokud slovo nezná, můžete si ho přidat jako nové vlastní slovíčko. Projděte si celý seznam a zkontrolujte, zda jsou slova spárovaná správně, případně upravte. Nakonec klikněte dole na tlačítko “Importovat okruh slovní zásoby”.

Vytvoří se nový okruh. Ten už stačí jen přejmenovat a můžete s ním pracovat jako s jakýmkoliv jiným vlastním okruhem.