Angličtina v kontextu

Sekce “Angličtina v kontextu” (naleznete ji v Samostudium – Obecné) obsahuje souvislé anglické texty na různých úrovních s nahrávkou rodilých mluvčích (v britské, americké, nebo např. i kanadské angličtině).

Texty jsou vždy krátkého rozsahu, cca 100–250 slov, aby s nimi nebylo časově náročné pracovat. Nahrávky obvykle trvají okolo minuty či minuty a půl. K dispozici jsou články nejrůznějšího druhu, od zpráv, rozhovorů, faktických článků, až po povídky či dokonce básně.

Jako vše v English Me, i texty v této sekci jsou označeny úrovní. Zobrazují se zde všechny články pro všechny úrovně. Tedy i méně pokročilý student si může otevřít článek pro pokročilejší a pracovat s ním. Určitě tu není na škodu zkoušet i články z jiných úrovní.

Každý text je doplněn minimálně čtyřmi aktivitami.

Nejčastěji jsou to:

  • Rozuměli jste? – Otázky A/B/C na porozumění textu (čtenému či poslouchanému).
  • Naučte se slovíčka – Z každého textu vybíráme pro danou úroveň obtížnější slovíčka, o kterých si myslíme, že by je student nemusel znát. Tato slovíčka se pak může naučit a procvičit pomocí našich algoritmů.
  • Doplňte slovíčka do vět – Slovíčka vybraná v aktivitě “Naučte se slovíčka” si lze dále procvičit v překladové doplňovačce.
  • Jazykové jevy s vysvětlením – Nakonec je připraven test ABCD, ve kterém jsou obsaženy některé vybrané gramatické a lexikální jevy, které se objevily v článku. Student si tak může lépe všimnout některých gramatických struktur, slovních vazeb apod., a ty si tak lépe zažije.

V článcích samozřejmě funguje náš kontextový slovníček, takže doporučujeme i při četbě označovat slova, která student nezná, a přidávat si je do oblíbených.

Pro ještě lepší upevnění doporučujeme po dokončení aktivit si celý článek přečíst a poslechnout znovu, případně se k němu po čase vrátit.