Vytváření vlastních okruhů

Pokud by vám nestačily stovky námi vytvořených okruhů slovní zásoby, můžete si v englishme! libovolně vytvářet vlastní okruhy slovní zásoby. Mohou to být okruhy na nějaké téma, okruhy slovíček vytažené z učebnice, ze které se učíte, slovíčka z právě čtené knihy či sledovaného filmu apod.

Na rozdíl od mnoha jiných aplikací na výuku angličtiny se v englishme! můžete učit přesně to, co potřebujete třeba do školy, do kurzu apod.

Jak na to?

V menu si vyberte sekci Samostudium a otevřete si Okruhy slovní zásoby.

Vpravo nahoře je tlačítko “Vytvořit okruh”. Klikněte na něj a vyberte “Vytvořit nový okruh”.

Nyní zadejte název okruhu a krátký popisek a klikněte na “vytvořit okruh”.

Okruh je vytvořený, ale nejsou v něm ještě slovíčka. Ty budeme zadávat hned v dalším kroku. Do vyhledávacího okénka napište slovo v angličtině nebo v češtině a stiskněte klávesu ENTER (nebo klikněte na tlačítko “Vyhledat”).

Zobrazí se všechna slova odpovídající zadání. Tlačítkem se znaménkem plus (+) přidáte požadované slovo do okruhu. Tímto způsobem si jednoduše vytvořte celý okruh.

Umožňujeme dokonce přidávat si i vlastní slovíčka, která v databázi zatím nejsou. Pokud zadané slovo nebude nalezeno, aplikace vám nabídne možnost založit vlastní slovníkové heslo.

Klikněte na “Vytvořit” a doplňte překlad a definici, pokud chcete. Můžete požádat také o autorizaci slova, což znamená, že v moment, kdy dané my slovo vložíme spolu s nahrávkami, fotkou, příkladovými větami apod., nahradí se toto vámi vytvořené slovo tím naším. Pokud o autorizaci nepožádáte, zůstane vaše slovo už navždy ve vámi zadané podobě. Nakonec nové slovo uložte.

S vámi vytvořenými okruhy můžete dělat vše, co s jakýmikoliv jinými okruhy. Můžete se je učit zvoleným způsobem, tisknout si je, vytvářet kartičky, nebo je třeba sdílet se svými přáteli, spolužáky či studenty.