Nepravidelná slovesa

Angličtina obsahuje poměrně málo gramatických nepravidelností. Jednou z nich jsou nepravidelné tvary sloves pro minulý čas a minulé příčestí. Nepravidelných sloves není moc, pouze okolo dvou set. Jedná se ale často o ta nejčastěji používaná anglická slovesa. Proto je jejich znalost nezbytně nutná.

Jako básnička – go – went – gone

Nepravidelná slovesa se často učí nazpaměť, tedy odříkávají se všechny tři tvary jako básnička. Tento způsob učení může člověku se zapamatováním určitě pomoci, ale nesmíme u tohoto zůstat.

V kontextu, ve větách

Nepravidelná slovesa, stejně jako jakoukoliv jinou věc v oblasti slovní zásoby a gramatiky, je potřeba procvičovat v kontextu. Co nejdříve se s nimi setkávat v psaných či mluvených větách a také je tak začít co nejdříve používat. Místo básničkového go – went – gone si spíše říci nebo napsat tři věty – I go to school. I went shopping yesterday. He has gone mad.

Anglická nepravidelná slovesa snadno v English Me

Na to, abyste tento aspekt angličtiny mohli dokonale zvládnout, jsme mysleli i v naší aplikaci.

V rejstříku gramatických jevů (v sekci Samostudium) naleznete položku „nepravidelná slovesa“.

Zde najdete v části „teorie“ propracovaný seriál věnovaný anglickým nepravidelným slovesům, kde jsou slovesa seřazena do skupin podle podobnosti nepravidelných tva­rů.

V části „pilování gramatiky“ pak najdete několik cvičení, kde doplňujete tvary nepravidelných sloves do vět přeložených z češtiny do angličtiny (tato cvičení se generují automaticky, při každém spuštění je cvičení jiné):

Nechybí tu ani „okruhy slovní zásoby“, kde jsou slovíčka rozdělena do 16 sekcí podle obtížnosti (v každé je vždy deset sloves):

  • elementary 1, 2, 3
  • pre-intermediate 1, 2, 3, 4, 5
  • intermediate 1, 2, 3, 4, 5
  • upper-intermediate 1, 2
  • advanced

U každého z těchto okruhů si můžete zvolit způsob zkoušení buď všech tvarů, nebo pouze základního a minulého tvaru. V případě první možnosti bude aplikace chtít na základě českého významu vepsat tvar infinitivu, minulého času i minulého příčestí:

Druhou variantu využijí především méně pokročilí, kterým může zpočátku stačit pouze minulý čas (s minulým příčestím se setkají v rámci trpného rodu a předpřítomného času až později).

Zkoušení nepravidelných sloves používá náš algoritmus pro zkoušení slovíček, tedy slova, kde dělá uživatel chyby, se počítají mezi problematická a tato slovíčka se vrací do zkoušení. Naučená slovíčka se ze zkoušení vyřazují. Zkoušení končí až v momentě, kdy se student všechna slovíčka bezpečně naučil.