Nepravidelná slovesa

Pokud se v naší aplikaci chcete zaměřit na nějakou problematickou látku, použijete v levém menu možnost Samostudium. V tomto případě pak zvolíte „rejstřík gramatických jevů“ a „nepravidelná slovesa“.

Zde najdete v části „teorie“ propracovaný seriál nepravidelných sloves, kde jsou slovesa seřazena do skupin podle podobnosti nepravidelných tva­rů.

V části „pilování gramatiky“ pak najdete několik cvičení, kde doplňujete tvary nepravidelných sloves do vět přeložených z češtiny do angličtiny (tato cvičení se generují automaticky, při každém spuštění je cvičení jiné):

Nechybí ani „okruhy slovní zásoby“, kde jsou slovíčka rozdělena do 16 sekcí podle obtížnosti (v každé je vždy deset sloves):

  • elementary 1, 2, 3
  • pre-intermediate 1, 2, 3, 4, 5
  • intermediate 1, 2, 3, 4, 5
  • upper-intermediate 1, 2
  • advanced

Tady si ovšem zkoušíte pouze první tvary nepravidelných sloves, tedy infinitivy. Dává to smysl – studenti totiž mnohdy znají tvary nepravidelného slovesa jako básničku (třeba catch-caught-caught), ale neví, jaký je jeho význam.

Nově jsme nyní přidali i část „cvičení“, kde najdete celkem 24 zkoušení. Slovesa jsou zde opět rozdělena do kategorií podle obtížnosti.

Po vybrání zkoušení po vás bude aplikace chtít na základě českého významu vepsat tvar infinitivu, minulý čas i minulé příčestí:

U sloves nižší obtížnosti dokonce nabízíme pouze zkoušení jen druhého tvaru slovesa, tedy minulého času. Ten je totiž pro začátečníky nejdůležitější.

Zkoušení nepravidelných sloves používá náš algoritmus pro zkoušení slovíček, tedy slova, kde dělá uživatel chyby, se počítají mezi problematická a tato slovíčka se vrací do zkoušení. Naučená slovíčka se ze zkoušení vyřazují.