Anglická slovní zásoba

Po kliknutí na samostudium najdete v první části slovní zásobu. Ta se skládá z mnoha prvků – jsou to různé druhy zkoušení vybrané slovní zásoby.

Nechybí ovšem ani užitečný rejstřík pro případ, že hledáte nějaký konkrétní jev. K problematice si pak můžete přečíst teorii a udělat nabízená cvičení.

Okruhy slovní zásoby

Jedna z hlavních a nejpoužívanějších částí naší aplikace jsou okruhy slovní zásoby. Najdete zde stovky různých oblastní slovní zásoby, které jsme pro vás předem vytvořili (od barev či dní v týdnu až např. po odbornější názvy lidského těla či chemických prvků).

Pozn.: Zobrazují se pouze okruhy určené pro vaši jazykovou úroveň, což jsou okruhy označené úrovní, kterou jste si zvolili v nastavení, a okruhy o jednu úroveň nižší.

Důležitou funkcí englishme! je i možnost tvorby vlastních okruhů slovní zásoby. Učit se tak můžete slovíčka z učebnice, kterou právě používáte, z knihy, kterou čtete, z filmu, z videohry, z článku… Více se dočtete v sekci Vytváření vlastních okruhů. Lehce sem dosadíte i jakákoli neznámá slovíčka, na která narazíte v naší aplikaci – podrobnosti si najdete v části oblíbené.

Učení a procvičování okruhu

Algoritmus jsme navrhli tak, aby se uživatel mohl naším způsobem naučit i úplně nová slovíčka, nebo aby si mohl efektivně zopakovat ta již naučená. Aplikace si totiž pamatuje, ve kterých slovech jste udělali chybu a taková vám za chvilku vrátí. I v případě, že slovo vůbec neznáte, stačí naprázdno stisknout ENTER (či kliknout na tlačítko NEVÍM) a slovíčko se vám zobrazí. Za chvíli ho ale uvidíte znovu, čímž se ho postupně naučíte. Po dokončení celé aktivity by již slova měla být bezpečně uložena v paměti. Jak přesně to funguje, je popsáno v sekci Zkoušení slovíček.

Je jasné, že jedna aktivita k úplnému naučení slovíček nestačí. Naše aplikace využívá také algoritmus zvaný spaced repetition, který se stará o to, aby se vám slova vždy po určitém čase znovu připomněla. Více se o tom dočtete v sekci Chytré opakování slovíček.

Aplikace umožňuje učit se slovíčka různými způsoby. Kromě klasického zkoušení z angličtiny do češtiny a naopak si můžete vyzkoušet zkoušení podle definice slov, či slovní diktát či doplňování slov do vět.

Mezi zábavnější způsoby zkoušení patří tzv. “bleskové obrázky”, kde uslyšíte slovo a musíte vybrat ze dvou různých obrázků ten správný. Pokud se vám bude dařit, počet obrázků se během zkoušení zvýší na čtyři:

Další zábavný způsob zkoušení je hra “nevybouchni”, která je obdobou známé “šibenice”. Politicky možná nekorektního a pro děti ne úplně vhodného oběšence, jsme nahradili otevíráním truhly s pokladem a bombou, u které hoří doutnák.

Detailněji se o těchto dvou funkcích dočtete v sekci Hry na zlepšení angličtiny.

Pokud si ovšem netroufáte slovíčka zkoušet rovnou, můžete si nejprve okruh projít v seznamu, kde najdete překlady slov i příkladové věty a také je zde možnost si slovíčka (a některé příkladové věty) poslechnout.

Máme zde dokonce možnost si slovíčka vytisknout a to buď ve formě podrobného či zjednodušeného seznamu, nebo jako oboustranné kartičky.

Téměř všechna slovíčka v naší aplikaci si můžete i poslechnout. Nahrávky pro nás připravují rodilí mluvčí v britské a americké angličtině. To platí i pro tisíce příkladových vět u jednotlivých slovíček (a v jiných cvičení).

V současné době máme v databázi okolo 30 000 slovíček a přes 50 000 příkla­dových vět – a počty stále rostou.

Sdílení okruhů

Okruhy, které si vytvoříte, pak můžete sdílet se skupinou, pokud jste v nějaké členem (Více v sekci Zadávání úkolů ve skupinách). Svůj okruh také můžete sdílet i se všem ostatními uživateli aplikace. Proto zde najdete záložky sdílené okruhy (všechny okruhy, které ostatní uživatelé sdíleli) a sdílené se skupinou (okruhy, které jsou sdílené v rámci skupin).

Se všemi okruhy slovní zásoby – ať předdefinovanými nebo vytvořenými vámi či jinými uživateli, se pracuje stejně. Máte tedy možnost si je prohlížet a procvičovat je více způsoby.