Výukové testy s vysvětlením odpovědí

Aplikace English Me obsahuje unikátní databázi obsahující více než 7000 testových otázek a/b/c/d zaměřených na gramatiku a slovní zásobu. Jedinečnost ale nespočívá pouze v počtu otázek, ale také v tom, že tyto otázky obsahují vysvětlení všech odpovědí v češtině.

Jedná se o testové otázky typu ‘multiple choice’, tedy výběr z nabízených možností. Na výběr je vždy ze čtyř možností. Správná odpověď je vždy jen jedna.

Pozn.: V aplikaci ale naleznete další cvičení, kde se setkáte např. s výběrem ze dvou nebo ze tří možností.

Učení, ne testování

Naše testy nejsou hodnotící ale výukové. Byly vytvořené s tím záměrem, aby se s každou testovou otázku člověk mohl učit. Nejde nám jen o to, abychom na konci testu uživateli ukázali počet bodů či známku. Proto jsme ke každé odpovědi napsali česky vysvětlení, proč je tato daná odpověď správně a proč jsou ostatní špatně.

Uživatel si všechny vysvětlivky může zobrazit i tehdy, pokud sice zvolí správnou odpověď, ale není si úplně jistý, proč jiná nabízená odpověď je nesprávná.

Sestavování testů

Každá otázka má nastaveno, pro jakou je určena úroveň a na jaký jev či jaké jevy se zaměřuje. Aplikace umí sama testy sestavit podle požadovaných kritérií. V každém případě vždy respektuje úroveň uživatele. Může pro vás tedy na míru sestavit např. náhodný test zaměřený na gramatiku, slovní zásobu nebo obojí. Může ale také sestavit třeba pouze test na používání členů, místních předložek, předpřítomného času, frázových sloves apod.

Výhodou je, že uživatel nevyplní celý test najednou a nedozví se výsledek až na konci. Výsledek každé otázky se totiž zobrazí po každé zvolené odpovědi. Pokud si tedy spustíte test zaměřený např. na předpřítomný čas, který moc neovládáte, při první nesprávné odpovědi vám počítač např. vysvětlí, jaký je rozdíl mezi předpřítomným a minulým časem. S každou další otázkou už budete problému lépe rozumět a na konci testu pravděpodobně danou látku budete dobře ovládat. Pokud ne, můžete si po dokončení spustit test s novými otázkami (pokud jich je v databázi na dané téma pro danou gramatickou či lexikální kategorii dostatek) a pokračovat v učení.

Testy pro vás

Na hlavní stránce “Přehled” naleznete funkci Testy pro vás, díky které si vždy budete moci spustit desítku náhodně vybraných testových otázek určených pro vaši úroveň. Není tedy potřeba zdlouhavě vybírat jaký test si spustit, jednoduše kliknete a začnete se učit.

Testové otázky neustále přibývají

Stejně jako u ostatních funkcí English Me, i zde neustále přibývají nové materiály, tedy nové otázky s vysvětlením odpovědí.