Výukové a tematické plány

English Me! na základě informací o úrovni uživatele a postupně na základě posbíraných dat o jeho slovní zásobě a znalostech gramatiky navrhuje, které aktivity by si měl student udělat. Každý výukový plán má devět navržených aktivit a cílem uživatele je projít všechny z nich. Po jejich dokončení si může nechat sestavit nový výukový plán, který zase bude vycházet z jeho úrovně a dosavadních výsledků.

Výukové plány jsou určeny hlavně pro ty, kteří se chtějí systematicky zlepšovat, ale vlastně neví, na jakou gramatiku či slovní zásobu by se měli zaměřit. Výukové plány se vždy skládají ze tří částí: slovní zásoba, gramatika a obecné. V každé části jsou vždy tři cvičení.

U vyhodnocení každé otázky v našich cvičeních najdete vždy vysvětlení. Budete tedy hned vědět, proč byla vaše odpověď správná či nesprávná.

Po vyhotovení všech cvičení se můžete samozřejmě k jakýmkoli vrátit (hlavně pokud jste neměli nejlepší výsledek), nebo si můžete nechat vytvořit nový výukový plán a pokračovat další devítkou cvičení. Starší výukové plány vám však nezmizí a můžete se k nim kdykoli vrátit.

Pozn.: Pokud si v nastavení aplikace změníte úroveň angličtiny, vždy se vytvoří nový výukový plán.

Kurz pro začátečníky

Pokud jste úplní začátečníci, doporučujeme si v nastavení zvolit úroveň starter. Pak totiž pod záložkou „výukové plány“ najdete ucelený „Kurz pro začátečníky“. Kurz je sestaven z lekcí, které se dále skládají vždy z několika desítek krátkých částí.

Jednotlivé části jsou krátké, stručné a lehce stravitelné. Mnohdy se vejdou na jednu stránku v prohlížeči. Látku probíranou v dané lekci si lze často ihned procvičit či otestovat pomocí různorodých interaktivních cvičení. Na konci každé lekce je opakovací část, kde si ověříte, zda jste všechno prezentované učivo úspěšně zvládli.

K prostudovaným lekcím je možné se kdykoliv vracet. V přehledu lekcí uvidíte, které lekce již máte přečtené a které nikoliv. Po přečtení si navíc můžete lekci označit zelenou ikonkou “chápu, rozumím” nebo červenou ikonkou “nerozumím” (a k takovým se případně později vrátit).

Pozn.: Pokud si zvolíte vyšší úroveň a přece jen chcete nakouknout do našeho Kurzu pro začátečníky, najdete ho v záložce samostudium v sekci obecné.