Oblíbené

Sekce oblíbené je označena srdíčkem, ale tento popis ani označení nemusíte brát doslova. Ano, můžete si sem dát oblíbená slovíčka, ale spíše sem patří slovíčka (a věty), které vám dělají problém a chcete mít možnost se k nim pohodlně vrátit.

Nahoře najdete několik záložek: slovíčka, výpis vět, překlad vět a vyzkoušet věty. Do první části si přidáváte oblíbená nebo problematická slovíčka.

Když totiž kliknete kdekoli v aplikaci dvakrát myší na jakékoli anglické slovíčko, otevře se vám okno s překladem i výslovností. Je zde také možnost přidat si slovíčko do oblíbených. Zde jsme například klikli na slovo sleeve:

Pozn.: V mobilních telefonech se tato funkce vyvolá podržením prstu na daném slově.

Při práci s aplikací tedy vlastně sbíráte pro vás důležitá slovíčka a všechny pak najdete pohodlně právě na tomto místě. Potom si z nich můžete vytvořit svůj vlastní okruh slovní zásoby (viz výše) a nechat se z něj zkoušet.

Další tři záložky se týkají vět. Pokud totiž v naší aplikaci děláte cvičení s větami, po vyhodnocení jednotlivých vět se vždy objeví srdíčko.

Pozn.: Za větou vidíte kromě srdíčka i žárovku (pod kterou se skrývá překlad do češtiny) a reproduktor, který vám větu přehraje.

Vy si kliknutím na srdíčko můžete větu přidat do sekce oblíbené a dále s ní pracovat.

Můžete si věty zkoušet (v duchu) přeložit z angličtiny do češtiny, na další záložce pak naopak z češtiny do angličtiny (v žárovce totiž najdete vždy překlad). V záložce „vyzkoušet věty“ pak máte možnost vaše věty použít v aktivitě překladové a poslechové doplňovačky. Budete tedy muset doplnit chybějící slova a tak si lépe věty či lexikální jevy v nich zapamatujete.