Proč je englishme vhodné pro dyslektiky

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. – spoluautorka knihy Dyslexie. Zaostřeno na angličtinu. (Pasparta, 2020)
Mgr. Kristýna Zrůstová – školní psycholožka

Projevy dyslexie mají u každého různou intenzitu a šíři, tím pádem každý může potřebovat pro své učení něco jiného. Proto je dobré zaměřit se při učení angličtiny sám na sebe, zjistit, co mi vyhovuje, jak se mi dobře učí, nebo co mi naopak moc nepomáhá, a tomu se pak přizpůsobit. Zkrátka znát se a být pánem svého vlastního učení. Aplikace englishme! je proto pro dyslektiky ideální.

Možnosti volby v EnglishMe!

volba úrovně, na které se chci učit – v aplikaci si může každý uživatel nastavit úroveň pokročilosti podle vlastního uvážení. Může si i vyzkoušet úrovní několik a pak si vybrat tu, která mu nejvíce vyhovuje. Pokud si není svým výběrem jistý, může také zkusit rozřazovací test, který úroveň pomůže určit.

volba toho, co se chci učit – každý uživatel si může vybrat, čemu se chce právě věnovat. Je jen na něm, zda si zvolí okruh slovní zásoby, procvičování nějakého gramatického jevu či třeba trénink poslechu s porozuměním.

volba množství – v aplikaci si uživatel může vytvořit okruhy slovní zásoby přímo na míru. Slovíčka, která se chce nebo potřebuje naučit, si může rozdělit na vyhovující “porce” tak, že si do vlastního okruhu vloží přesně takové množství slovíček, se kterým se dokáže vypořádat. Aplikace ale také nabízí funkci Slovíčka pro vás, která pro uživatele vybírá slovíčka přímo pro jeho úroveň pokročilosti.

volba způsobu učení – pro studenta s dyslexií je výhodné, že v aplikaci může procvičovat psanou formu slov v několika různých typech cvičení, například: Diktát slov, Doplňování do vět, Hláskování nebo Nevybouchni. Může si ale také zvolit typy cvičení, ve kterých není nutné psát, případně ani číst, a to například Bleskové obrázky nebo Do angličtiny bez psaní či Do čestiny bez psaní. Díky cvičením, která nevyžadují psanou formu, si tak může pozitivní vztah a cestu k angličtině najít i student, kterému jinak psaní a čtení jeho učení doslova znechucují. Detailní popis jednotlivých "typů cvičení: najdete zde.

volba vlastního tempa – cvičení v aplikaci jsou bez časového limitu, takže každý uživatel má na odpověď tolik času, kolik potřebuje. Aplikace však také umožňuje trénink testování v časovém presu. V typu cvičení nazvaném Bleskové obrázky si každý uživatel může nastavit časový limit pro výběr odpovědi, a to: krátký – střední – dlouhý – žádný. Nejprve si uživatel může zajistit bezstresové prostředí volbou žádný a postupně si může čas na výběr odpovědi zkracovat podle svého uvážení. V bezpečí tohoto autonomního učení mu přitom nehrozí selhání například v podobě špatné známky, kritiky nebo posměchu.

A ještě pár vychytávek pro dyslektiky navíc

čtecí okénko – při učení slovíček funguje aplikace na podobném principu jako tzv. čtecí okénko, které pomáhá koncentrovat se jen na určitou část textu nebo na konkrétní slovo. Anglické slovíčko k naučení je v aplikaci středobodem obrazovky, takže jej uživatel nemusí lovit z moře písmenek.

jednoduchý čistý design – v aplikaci na uživatele nevyskakují žádné hravé postavičky a pozornost nenarušují ani barevné či zvukové efekty. Obrazovka bez rušivých elementů tak umožňuje rychlou orientaci a lehkost soustředění.

multisenzorické učení – při učení slovíček je v aplikaci díky vizuální i poslechové opoře zaručeno zapojení několika smyslů, což napomáhá snadnějšímu zapamatování. Kromě definice a překladu je význam slovíčka dokreslen také ilustrativním obrázkem, a prostřednictvím nahrávek od rodilých mluvčích dochází i k auditivnímu posilování správné výslovnosti. Uživatel si může nahrávku slovíčka pustit kolikrát potřebuje, aby mohl správnou výslovnost opakovat a trénovat.

zjednodušený přepis výslovnosti – přepis výslovnosti se v učebních materiálech zpravidla zapisuje tzv. mezinárodní fonetickou abecedou (IPA). Pracovat se zcela novou sadou písmen ale může být pro dyslektika opravdu náročné, a proto je v aplikaci možnost přepnout na tzv. zjednodušený přepis, který využívá do největší možné míry běžná písmena z české abecedy. Pouze pro několik málo hlásek, které v češtině nemají obdobu, byly zachovány původní znaky.

chytré opakování – tato funkce aplikace využívá tzv. časově rozložené opakování slovní zásoby (spaced repetition). To znamená, že aplikace připomíná uživateli slovíčka ve chvíli, kdy by je za normálních okolností začal zapomínat. Dochází tak k dlouhodobému zafixování a zautomatizování.

pilování gramatiky – tato funkce je založena na principu drilu, ve kterém se uživatel může učit tak dlouho, dokud si konkrétní gramatickou strukturu neosvojí.

výukové články v češtině – aplikace obsahuje krátké články, ve kterých je česky srozumitelným způsobem vysvětlena anglická gramatika včetně příkladových vět. To může pomoci jednak samotnému uživateli při seznamování se s novými gramatickými jevy nebo při jejich opakování, ale také doprovázejícímu dospělému, který chce svému dítku pomoci s učením, ale jeho vědomosti týkající se angličtiny leží poněkud zaprášené v policích dlouhodobé paměti.

motivační prvky – aplikace obsahuje kalendář, ve kterém se jednotlivé dny zeleně zabarvují podle intenzity učení. Kromě toho vidí uživatel svůj postup v učení také na ‘tachometrech’, které mu ukazují, kolik se již naučil slovíček, na kolik testových otázek odpověděl správně a kolik si již prostudoval článků. Tyto prvky podporují přirozenou tendenci mnoha lidí mít vše vybarvené, vyplněné a dokončené a studentovi tak mohou pomoci v soustavném učení. Zelená políčka tedy fungují jako rychlá zpětná vazba uživateli o tom, kolik času tento týden, měsíc věnoval osvojování angličtiny.

Závěrem

Aplikace English Me je ideální volbou pro ty, kteří zápasí s dyslexií, ale i přesto se chtějí naučit anglicky.