Pilování gramatiky

Možná se vám už něco podobného stalo. Učíte se nějaký gramatický jev, uděláte si na něj všechna cvičení v učebnici, ale stále si v něm nejste úplně jistí. Potřebovali byste další cvičení, další věty, další aktivity.

Pro English Me jsme vyvinuli unikátní funkci Pilování gramatiky, díky které si můžete některé gramatické jevy procvičovat třeba celé hodiny.

Jak funguje pilování gramatiky?

 1. Vytipovali jsme gramatické struktury, které se studentům často pletou a které je dobré prostě ‚nadrilovat‘ (např. tvoření otázek s DO, předpřítomný čas, vazby s neurčitým členem, trpný rod nebo předbudoucí čas).
 2. Pomocí tzv. regulárních výrazů jsme z celé naší databáze (kde jsou již desítky tisíc anglických vět) vybrali všechny věty, ve kterých se daná struktura objevuje. U některých jevů se jedná i o několik tisíc vět!
 3. Aplikace English Me sama vytvoří cvičení, kde z vybraných vět použije 10 vět odpovídajících vaší nastavené úrovni pokročilosti. V tomto cvičení budete mít za úkol do každé věty danou strukturu správně napsat. Po dokončení aktivity můžete skončit anebo pokračovat s dalšími deseti větami, a to tak dlouho, dokud nebudete mít pocit, že již danou strukturu máte pevně zafixovanou (nebo dokud nedojdou věty).

Jak si zafixovat gramatické struktury

Funkce Pilování gramatiky slouží především k zafixování gramatických struktur. Nejde zde o hlubší pochopení pravidel či rozdílů mezi gramatickými jevy. Např. zvolíte-li si pilování otázek v přítomném čase, budete mít za úkol doplnit do deseti anglických vět spojení typu do you speak, does your sister like, does money matter, do we need apod.

Struktura do/does + podmět + sloveso v základním tvaru se vám tak zautomatizuje, že nebudete muset nad složením takové otázky už přemýšlet.

Neprocvičíte si zde ale porozumění rozdílu mezi přítomným prostým časem (does he go) a přítomným průběhovým (is he going). To není cílem těchto cvičení. Hlubšímu porozumění gramatickým pravidlům se věnuje aplikace English Me např. prostřednictvím testů s vysvětlením odpovědí.

Gramatické struktury k pilování

V aplikaci je nyní připraveno pilování asi stovky různých gramatických struktur a další průběžně přidáváme.

Naleznete zde např.

Pro začátečníky:

 • sloveso být v otázkách (používání inverze)
 • přítomný čas prostý ve třetí osobě (trénování sloves s koncovkou -s)
 • základní a pádová osobní zájmena (he vs. him)

Pro středně pokročilé:

 • podmínkové věty (např. přítomný čas po if)
 • otázky na podmět
 • trpný rod

Pro pokročilejší:

 • inverze (little did I know…)
 • předbudoucí čas
 • dva předměty v trpném rodě (I was told, he was offered…)

Která konkrétní drilová cvičení jsou určena pro vaši úroveň, zjistíte po otevření sekce Samostudium / Gramatika / Pilování gramatiky. Všechna pilování (bez ohledu na úroveň) jsou zároveň dostupná přímo z rejstříku gramatických jevů.