Hry na zlepšení angličtiny

Aplikace nabízí několik herních prvků, aby šlo učení a procvičování angličtiny ještě lépe. Kromě motivačního prvku sbírání zkušenostních bodů (XP) a odemykání vyšších stupňů zkušeností nabízí English me také dvě didaktické hry na procvičení slovní zásoby.

Bleskové obrázky

Hra spočívá v tom, že si uživatel vybere libovolný okruh slovní zásoby, kde jsou slovíčka doplněna fotografiemi. Aplikace potom z těchto okruhů náhodně vybírá slovíčka a dá uživateli na výběr nejprve ze dvou a posléze i ze čtyř různých fotografií.

Bleskové obrázky

Student má za úkol samozřejmě kliknout na tu, která odpovídá slovíčku, které je na obrazovce napsané a které slyší mluvčího vyslovit.

Na začátku hry je možné zvolit si časový limit pro odpověď, případně ponechat hru bez limitu.

Nevybouchni!

Druhou hrou je varianta známé ‚šibenice‘. Počítač opět vybere ze zvoleného okruhu slovíček jedno slovo a zobrazí, kolik písmen slova je potřeba uhodnout. Student potom vybírá písmena (může je označovat myší nebo dotykem na obrazovce, případně je může zadávat přímo klávesnici). Pokud zvolené písmeno ve slově je, doplní se. Pokud není, bombě se zkrátí hořící doutnák. Cílem je uhodnout slovo, než bomba vybuchne, a získat tak poklad.

Nevybouchni

Na začátku hry si student volí, kolik pokusů na každé slovíčko v této hře bude mít.