Podmínky pro opakované platby (součástí Obchodních podmínek)

Platné od 22. listopadu 2022

Díky automatickým opakovaným platbám je uživatelský účet v aplikaci stále funkční, aniž by si uživatel musel hlídat vypršení předplatného. Platby se budou strhávat automaticky. Opakované platby uživatele k ničemu nezavazují, lze je kdykoli bezplatně ukončit.

Základní pojmy

Prodejcem je Vitware s.r.o., Náměstí 17. listopadu 1235, 53501 Přelouč, IČ 28815858.

Zákazníkem je fyzická či právnická osoba využívající služby dodávané prodejcem.

Službou rozumíme měsíční nebo roční předplatné výukové aplikace English Me (v ceně uvedené v objednávce a na vystavené faktuře). Službu je možné objednat a zakoupit také prostřednictvím jednorázové neopakované platby. Na tyto případy se Podmínky pro opakované platby nevztahují.

Opakovanými platbami rozumíme platby za služby automaticky strhávané z platební karty zákazníka.

Pravidla opakovaných plateb

S těmito pravidly opakovaných plateb je zákazník seznámen v objednávce služby a v e-mailu s potvrzením objednávky.

Zaplacením služby platební kartou dává zákazník souhlas k autorizaci použité karty pro automatické strhávání plateb za objednané služby v dalších obdobích.

Zaplacením služby platební kartou dává zákazník souhlas s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay.

Souhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu využívání služby, nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na žádost zákazníka.

Cena služby se po dobu opakovaných plateb nemění. Sezónní či jednorázové slevové akce prodejce se vztahují na všechny opakované platby po dobu trvání předplatného. Pokud má zákazník nárok na věrnostní slevu za poslední nákup, ta může být využita na snížení první platby až na hodnotu 1 Kč. Na budoucí platby se již věrnostní sleva nevztahuje.

Perioda opakovaných plateb je fixní. Automatická platba probíhá měsíčně (tzn. vždy po uplynutí jednoho měsíce) nebo ročně (tzv. vždy po uplynutí jednoho roku). Periodu si zákazník volí při objednávce. Datum následující platby se automaticky odloží, pokud zákazník v průběhu předplatného získá předplatné navíc např. pokud využije promo nabídky na nějaké období zdarma.

Informace o přesném datu a přesné výši příští platby jsou pro zákazníka zobrazené po přihlášení k jeho uživatelskému účtu v sekci “Předplatné”.

V případě ročního předplatného je zákazník 7 dní před automatickým stržením platby z karty e-mailem informován o objednané službě, její ceně a termínu stržení platby. U měsíčních plateb se upozornění nezasílá.

Faktury za uskutečněné platby nalezne zákazník po přihlášení ke svému uživatelskému účtu v sekci “Předplatné”.

V případě neúspěšného stržení platby z karty bude zákazníkovi zaslán e-mail o tom, že platba neproběhla, a pokyny, jak v této situaci postupovat, aby nedošlo k neočekávanému omezení služby.

Zákazník může pro opakované platby autorizovat jinou platební kartu, než která byla používána do té doby (např. v situaci, kdy dojde k expiraci karty). Pro ověření nové karty bude zákazníkovi stržena částka 1 Kč.

Zákazník může opakované platby kdykoli bezplatně ukončit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu v sekci “Předplatné”, kontaktováním prodejce (e-mailem na adrese info@englishme.cz nebo telefonicky na čísle +420 725 412 691). V případě písemného či telefonického zrušení musí zákazník prodejce kontaktovat minimálně 2 pracovní dny před plánovaným termínem strhnutí platby za další období. V opačném případě není povinností prodejce nadcházející platbu zrušit.

Ukončením předplatného zákazník přichází o veškeré výhody, které se službou souvisely včetně garantované ceny. V případě zrušení členství bude přístup do programu (po vypršení již uhrazené doby členství) ukončen. Službu lze však kdykoliv znovu obnovit prostřednictvím nové objednávky (s opakovanou i jednorázovou platbou). Na novou objednávku se však mohou vztahovat jiné cenové podmínky platné v době objednávky.

Opakované platby jsou technicky zajišťovány platební bránou společnosti GoPay, která s údaji platební karty zákazníka nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS Level 1 (což je nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.englishme.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Každá nová verze Obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.englishme.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22. listopadu 2022.