Word formation aneb tvoření slov

Úkol, ve kterém máte do textu doplnit správný tvar daného slova, se velmi často objevuje nejen v učebnicích a školních testech, ale i v mezinárodních zkouškách, jako jsou třeba Cambridge B2 First (FCE) nebo C1 Advanced (CAE). Jedná se o word formation, v češtině slovotvorba. Zaměřuje se na tzv. derivační slovotvorné procesy, tedy odvozování, což je např. přidávání předpon a přípon.

Word formation ve zkoušce B2 First (FCE)

V mezinárodních zkouškách FCE či CAE tento úkol najdete v části Reading and Use of English, Part 3. Má podobu souvislého textu, kde je vynechaných osm různých slov. Vedle je vždy zadané slovo v základním tvaru, ze kterého máte pomocí odvozování (použitím přípon, předpon apod.) vytvořit takové slovo, které se bude na vynechané místo hodit. Důležité je tedy poznat, jaký slovní druh se do mezery hodí, a zároveň dokázat použít vhodné přípony či předpony (někdy i více najednou – např. ze slova response je potřeba vytvořit slovo irresponsible). Test prověřuje také porozumění textu (vychází tedy z kontextu, že je potřeba kladné responsible nebo záporné irresponsible).

Procvičování word formation

Příprava tuto část mezinárodní cambridgeské zkoušky může být náročná obzvláště z pohledu shánění cvičných materiálů. V každém cvičném testu (ať již oficiálním nebo modelovém) totiž bude jeden text s osmi slovy na doplnění. Co když si ale chcete tuto dovednost trénovat na stovkách příkladů? Tolik cvičných testů asi jen tak snadno neseženete.

Word formation v English Me

V English Me jsme připravili možnost trénovat odvozování tak, abyste mohli procvičovat téměř donekonečna. Aplikace využívá celou naši databázi více než 40 tisíc vět. Cvičení vám připraví sama doslova na míru – použije věty na vaší úrovni a slovíčka na vaší úrovni. Z nich vytvoří aktivitu vždy s deseti větami. Podobně jako u zkoušky Cambridge B2 First nebo C1 Advanced budete mít vynechané místo ve větě a zadaný základní tvar slova, od kterého máte odvodit správnou odpověď.

Na rozdíl od cambridgeských zkoušek se ale nejedná o souvislý text. Není tu tedy takový důraz na porozumění textu. Díky tomu si v kratší době procvičíte daleko více odvozování.

Procvičování vybraných skupin slov

Procvičování vybraných skupin odvozených slov či slov patřící do konkrétních ‚rodin‘, je v english me také možné. V sekci Okruhy slovní zásoby si lze vytvořit okruh, kam si zadáme všechny požadované odvozené výrazy, které si chceme procvičit. Může to být např. okruh se slovy responsive, responsible, responsibility, responsibly, irresponsible, irresponsibly, respond

Mezi nabízenými způsoby zkoušení a procvičování potom bude také možnost „Tvoření slov“. Aplikace potom vytvoří aktivitu na procvičení těchto konkrétních slov ve větách odpovídajících nastavené úrovni uživatele.

Další příprava na mezinárodní zkoušky

Naše aplikace vám může pomoci připravit se i na některé další konkrétní části mezinárodních zkoušek. Za zmínku stojí především naše testy zaměřené na slovní zásobu s vysvětlením odpovědí (příprava na Reading and Use of English, part 1, 2 a 4) nebo poslech s porozuměním.