Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Aktualizováno 11. 11. 2022

Provozovatel webové aplikace English Me (dále jen ‘aplikace’) a vzdělávacích webových portálů Help for English , nemcina-zdarma.cz, spanelstina-zdarma.cz, latina-zdarma.cz (dále jen ‘portály’), společnost Vitware s.r.o., IČ 28815858, (dále jen ‘Provozovatel’) se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.), v platném znění.

Shromažďované informace budou využívány především poskytování Vámi požadovaných produktů či služeb, k informování o nových službách a k vylepšování poskytovaných služeb.

Pro ochranu Vašich údajů děláme maximum. Aplikace i portály používají technologii HTTPS. Zároveň používáme aktuální doporučenou technologii na ukládání hesel pomocí algoritmu bcrypt.

Jaké informace ukládáme

Pro registraci je nutné zadat osobní e-mailovou adresu a přístupové heslo. Tyto informace se ukládají za účelem unikátní identifikace uživatele a povolení vstupu do aplikace. E-mailovou adresu provozovatel používá pro zasílání informací např. o končícím předplatném a další komunikaci mezi provozovatelem a uživatelem spojenou s používáním a funkčností aplikace či portálů. Se souhlasem uživatele může být e-mailová adresa využívána k zasílání dalších zpráv, obchodních sdělení apod. (souhlas je možné udělit i odmítnout v nastavení aplikace).

Pro vytvoření objednávky předplatného aplikace se zadávají fakturační údaje objednatele (konkrétně jméno a příjmení, ulice a číslo popisné, město a PSČ), které se uvádí na faktuře a v účetní dokumentaci provozovatele. Tyto informace se archivují dle zákona.

Aplikace shromažďuje údaje o chování uživatele v aplikaci, vede přehled všech jím spuštěných aktivit, zadaných odpovědí, výsledků apod. Tyto informace slouží pro pohodlí uživatele, mapování jeho pokroku atd. Portály informace o výsledcích testů ukládá pouze u registrovaných uživatelů, u neregistrovaných se pouze anonymně ukládají do statistiky. Provozovatel tyto informace používá pro vylepšování funkčnosti aplikace a portálů. Provozovatel pro tyto účely používá Google Analytics. Údaje pro Google Analytics jsou anonymizované a uchovávají se po dobu 50 měsíců.

Pokud je uživatel aplikace členem jedné či více uživatelských skupin, mohou mít přístup informacím o jeho práci v aplikaci (včetně uživatelského jména/přezdívky, nikoliv však ke skutečnému jménu a příjmení, e-mailové adrese, adrese atd.) další členové skupiny (např. správce skupiny, učitel, rodič atd.)

Další informace, které uživatel poskytuje v rámci svého veřejného profilu na portálech jsou součástí prezentace uživatele na těchto webech. Tyto informace jsou veřejně dostupné všem návštěvníkům. Uživatel je poskytuje dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Za případné zneužití těchto informací provozovatel neručí.

Platby platební kartou

Platby platební kartou probíhají prostřednictvím třetí strany přes portál Gopay. Pro uskutečnění transakce provozovatel poskytuje informace o objednávce této třetí straně, konkrétně se jedná o e-mail uživatele, částku objednávky a variabilní symbol.

Výpis osobních údajů

Informace o studijních výsledcích apod. má uživatel k dispozici v přehledných statistikách. Osobní informace v rámci veřejného profilu portálech si uživatel může prohlédnout, aktualizovat či odstranit přímo v tomto profilu.

Veškeré informace, které o uživateli shromažďujeme, si uživatel může stáhnout ve strojovém formátu v sekci Nastavení → Osobní údaje.

Odstranění osobních údajů

Uživatel může kdykoliv odstranit veškeré informace o své osobě z aplikace a z portálů (s výjimkou informací, které uchováváme dle zákona). Tímto nenávratně odstraní celý uživatelský profil, včetně statistik, studijních výsledků apod. Případné komentáře v diskusním fóru, vložená slovíčka či vytvořené okruhy slovní zásoby budou anonymizovány. Pokud má uživatel aktivní předplatné v aplikaci English Me, předplatné bude ukončeno bez možnosti finanční náhrady.

Soubory Cookie

Provozovatel používá soubory cookies, které slouží především ke zlepšení pohodlí uživatelů při práci s webovými stránkami a aplikací, dále také k anonymní analýze návštěvnosti a používání stránek. Uživatel při vstupu na stránky potvrzuje souhlas s používáním cookies v modálním okně.

Odmítnout cookies

Děti do 16 let

Za používání aplikace a portálů dětmi do 16 let zodpovídají jejich zákonní zástupci.