Hromadné školní předplatné

Pro školy nabízíme jednoduché a cenově velmi výhodné řešení, hromadné školní předplatné. Za jednotnou cenu 6 900 Kč na jeden školní rok (vždy od 1. září do 31. srpna) může naši aplikaci používat neomezený počet studentů a učitelů v jedné škole. Nabídka je určena pouze pro základní, střední a vyšší odborné školy.

Jak funguje hromadné školní předplatné?

  1. Zástupce školy (např. jeden z učitelů) provede objednávku
  2. K vyřízené objednávce se přidají všichni učitelé, kteří budou Englishme se studenty používat
  3. Tito učitelé si vytvoří školní uživatelské skupiny (např. dle tříd či studijních skupin) a pozvou do nich studenty
  4. Studentům, kteří se přihlásí do školní skupiny, se automaticky aktivuje hromadné školní předplatné

Pozn.: Všichni uživatelé englishme! (učitelé i žáci) si musí vytvořit uživatelský účet. Pro jeho vytvoření je potřeba zadat e-mailovou adresu (může být osobní, školní apod.) a zvolit si heslo. E-mail slouží pouze pro identifikaci uživatele a k zasílání tzv. transakčních e-mailů (např. zapomenuté heslo apod.)

Nyní podrobnější návod, jak postupovat

1) Vytvoření a uhrazení objednávky

Pokud jste zaregistrováni a přihlášeni, pak v přehledu aplikace kliknete na prodloužit předplatné a vyberete si možnost školní licence.

Vyplníte fakturační údaje, kde je důležitou součástí název a IČO školy (povinná součást), a po vytvoření máte možnost zaplatit rovnou platební kartou nebo převodem. Pokud budete potřebovat vystavit fakturu předem, stačí po vytvoření objednávky napsat na info@englishme.cz.

Po uhrazení se vám v přehledu aplikace změní informace o předplatném na “pro školní rok 20×x/20×x”.

Pokud je předplatné na nový školní rok zakoupeno s předstihem na konci předcházejícího školního roku, může škola zdarma aplikaci používat již od dne vyřízení objednávky.

2) Přidání učitelů

Správce licence umožní přístup do aplikace dalším učitelům. Ti již sami spravují přístup svých žáků a studentů. Jakým způsobem přidat učitele k licenci?

V menu vpravo nahoře zvolíte “předplatné” a zobrazí se vám stav předplatného a seznam objednávek. Najděte si svoji objednávku školní licence na aktuální školní rok a klikněte na modré tlačítko na “akce” a zvolte “zobrazit detail”:

Zde je možnost přidávání dalších učitelů. Svůj email byste zde již vidět měli, protože jste zatím jediný učitel (správce licence). Vložením emailů dalších učitelů je přiřadíte k licenci. V ten moment se jejich předplatné aktivuje na celý školní rok a získávají možnost zakládat a spravovat školní skupiny pro své žáky.

Pozor: Aby bylo možné učitele přidat, je nutné, aby byli již v englishme! zaregistrováni. Pokud vložíte e-mail učitele a zobrazí se hláška “Uživatel s tímto e-mailem nebyl nalezen”, znamená to, že daný učitel ještě nemá v English Me vytvořený uživatelský účet, nebo ho má vytvořený pod jiným e-mailem.

3) Vytvoření školních skupin

Každý učitel spravuje své školní skupiny sám a také k nim má sám přístup (uvidí aktivitu a statistiky svých studentů).

V levém menu učitel zvolí Skupiny a klikne na tlačítko “nová skupina”. Objeví vedle možnosti otevřené či uzavřené skupiny také možnost předplatné pro školu (+ název školy). Toto MUSÍ být nastavený typ skupiny, aby žáci mohli bezplatně aplikaci používat.

Pozn.: Pokud jste si vytvořili skupiny ještě před zakoupením školní licence, můžete celou skupinu přiřadit ke školní licenci (v nabídce pod tlačítkem Akce). Podobně je možné převést uživatelské skupiny ze starého školního roku do nového.

Stisknutím tlačítka Akce v pravém horním rohu a výběrem Pozvat do skupiny si zobrazíte heslo pro vstup do skupiny.

Toto heslo je potřeba předat studentům spolu s instrukcemi, jak se do englishme! přihlásit. To lze provést se všemi žáky/studenty najednou např. v počítačové učebně nebo jim můžete instrukce zaslat např. e-mailem.

Přidání žáků a studentů

Žáci a studenti se přidávají na záložce Skupiny. Zde každý student zadá kód školní skupiny, kterou získal od učitele.

Po vložení kódu bude upozorněn, že vstupuje do skupiny, kde správce uvidí jeho statistiku. Po potvrzení mu je aktivováno předplatné na daný školní rok a může aplikaci používat při práci do školy i pro samostudium na počítači, tabletu i mobilním telefonu.

Žákům můžete zaslat instrukce, které jsme pro vás předem sestavili. Naleznete je zde.

(Vytvořte si kopii těchto instrukcí a proveďte v nich nutné změny: 1) Uveďte, jakou úroveň si mají žáci nastavit; 2) Vložte kód skupiny, do které se mají žáci přihlásit; 3) Můžete specifikovat, jak se přesně jmenuje skupina, kam se žáci přihlašují a jak se jmenuje její správce.)

Pokud by se student z této skupiny odhlásil a nebo ho správce (učitel) ze skupiny vyloučil, o své předplatné přijde.

Doporučujeme, aby si všichni žáci vyplnili v nastavení aplikace své jméno (Nastavení → Profil). Učitel tak uvidí, kdo je kdo.

Omezení licence

Správci skupin (učitelé) zodpovídají za to, že ve svých školních skupinách budou mít pouze své žáky a studenty. Zneužívání hromadné školní licence (např. poskytování kódu pro vstup do školní skupiny dalším osobám) by mohlo mít za následek odebrání licence celé škole.

Pokud by se ve školní skupině objevil nějaký uživatel, který není žákem či studentem školy, správce skupiny by měl takového uživatele ze skupiny odstranit.

Více viz. Obchodní podmínky