Jak si vybrat aplikaci na učení angličtiny online

Výukové aplikace bývají dnes nedílnou součástí materiálů určených pro učení angličtiny či jakéhokoliv jiného cizího jazyka. Díky nim se můžete naučit velmi dobře anglicky online, aniž byste museli chodit do kurzu nebo si kupovat učebnice a cvičebnice. Díky internetu a nabídce výukových aplikací máte angličtinu či jakýkoliv jiný jazyk vlastně na dosah ruky. Stačí si vybrat. Ale “vybrat si” dobrou aplikaci je možná jedna z nejtěžších věcí. Existuje množství aplikací zdarma i aplikací placených. Pokusíme se vám s výběrem pomoci a poradit, na jaké funkce byste se měli zaměřit, co by dobrá aplikace měla mít.

Možnost učení se vlastních okruhů slovíček

Spousta aplikací se zaměřuje na učení slovní zásoby. Je určitě dobré, když aplikace obsahuje již připravené okruhy, které se můžete naučit, nejlépe pokud jsou odstupňované podle úrovně. K čemu vám bude jako začátečníkovi vybrat si např. okruh “Moje rodina” a vedle základních slov jako máma, táta, bratr apod. se učit slovíčka jako prapradědeček, kmotr, či křtiny.

Velmi důležitým aspektem ale je moci si vytvořit vlastní okruhy a ty se v aplikaci potom učit. Při práci s aplikací se totiž budete setkávat s mnoha slovíčky např. i v gramatických cvičeních, v poslechových testech apod. Je potom skvělé moci si slova rovnou ukládat do nějakého vlastního seznamu, složky, okruhu. Zároveň budete jistě v kontaktu s daným jazykem i mimo aplikaci, tedy třeba prostřednictvím knih, učebnic, podcastů, videí, filmů a seriálů, webových stránek apod. I odtud je dobré si slova přidávat do aplikace k naučení.

Úplně ideální je, když má aplikace v sobě zabudovaný slovníček a vy si tak můžete slovíčko přidat třeba rovnou z článku či cvičení.

Slovíčka nejen s překladem

Dnes je gramaticko-překladová metoda dávno překonaná. Nestačí se slovíčka učit jen překladem z/do češtiny. Mnoho výukových aplikací bohužel zůstalo v tom módu, že slovíčka učí pouze tak, že uživatel slova překládá. I tak si je sice zapamatuje, ale má to několik nevýhod. Když bude slovo sám chtít použít, bude muset dále myslet “česky” a věty skládat teprve poté, co si v hlavě slovíčko přeloží z češtiny. Stejně tak opačně, pokud někde uvidí nebo uslyší slovo z cizího jazyka, nebude mu rozumět, dokud si ho v duchu nepřeloží do češtiny. Toto značně zpomaluje mluvenou i psanou komunikaci, tedy trpí tím všechny čtyři řečové dovednosti, mluvení, psaní, poslech s porozuměním i čtení s porozuměním.

Hledejte tedy aplikace, které vám slovíčka doplňují nejen překladem, ale jsou obsaženy některé (či nejlépe všechny) následující prvky:

  • ilustrace, fotografie nebo animace
  • definice psaná srozumitelnou formou v cizím jazyce
  • příkladové věty, na kterých je ukázané typické použití slova
  • nahrávky výslovnosti

Teprve když si spojíte slovíčko s jeho významem, použitím, zvukovou podobou, případně grafickým znázorněním, si můžete být jisti, že se slovíčko opravdu můžete kvalitně naučit.

Spaced repetition

Algoritmus zvaný spaced repetition (nebo také SRS – spaced repetition system) je dnes již běžnou součástí výukových aplikací a dalo by se říci i samozřejmostí. Využívá tzv. křivku zapomínání a zajistí, že nově naučená slovíčka vám vždy aplikace připomene v tu chvíli, kdy byste je za normálních okolností zapomněli.

Funguje to tak, že pokud se setkáte s nějakým novým, neznámým slovíčkem, aplikace vám ho třeba hned druhý den připomene znovu. Pokud ho již budete umět, tedy odpovíte správně, znovu vám ho připomene o několik dní později. Budete-li ho opět umět, připomene vám ho po delší době. Pokud tedy budete na otázku s tímto slovem odpovídat správně, bude se interval mezi jednotlivými připomenutími slova prodlužovat. Pokud v něm budete chybovat, bude se vám připomínat třeba každý den,

Aby algoritmus fungoval dobře, je důležité si slovíčka pravidelně opakovat. Pokud se ke studiu dostanete jen třeba jednou týdně, ztrácí postupně takové učení smysl, ať se aplikace chlubí jakýmkoliv algoritmem pro udržení slov v paměti.

Je dobré, pokud aplikace umožňuje i ruční zařazení slovíček. Často se totiž stává, že se někde překliknete u slovíčka, které bezpečně znáte, např. pes nebo kočka, a aplikace vám ho potom neustále vrací do opakování, i když vy víte, že opakovat nepotřebujete. Nebo se v aktivitě objeví slovo, které neznáte a ani znát nepotřebujete (např. slovo mnohoslabičný – sesquipedalian). Je dobré mít možnost toto slovíčko z procesu zcela vyřadit. Student by neměl být otrokem aplikace a nemít žádnou kontrolu nad tím, co se učí a proč.

Nahrávky výslovnosti a přepis výslovnosti

Zvuková podoba jazyka je stejně důležitá jako psaná. U angličtiny to platí obzvláště, ale ani u jiných jazyků toto nelze podceňovat. V mnoha aplikacích se setkáte pouze s psanou podobou slovíček a vět, ale to určitě nestačí. Angličtinu je potřeba mít neustále v uchu. Pokaždé, když se setkáte s novým slovíčkem, je dobré slyšet, jak se vyslovuje. Každou příkladovou větu je dobré nejen vidět napsanou, ale i slyšet vyslovenou. Hledejte tedy určitě aplikaci se zvukovými nahrávkami.

Existuje teorie, podle které existují tři (nebo čtyři) studijní typy lidí. Vizuální typ (student potřebuje věci hlavně vidět, vidět slova napsaná, nakreslená, seřazená, uskupená do diagramů apod.), auditivní (potřebují věci hlavně slyšet, učí se hlavně poslechem), kinestetický (potřebuje se hýbat, věci si osahat, vyzkoušet). Čtvrtý typ je read/write, který potřebuje věci číst a psát. Nejvíce lidí by podle výzkumů spadalo do skupiny vizuální. To ale v žádném případě neznamená, že by nepotřebovali zvukové nahrávky. Možná právě naopak. Vizuální typ se slovíčka snadno naučí, jak vypadají, jak se píší, ale potom je nedokáže v řeči rozpoznat ani je sám vyslovit. Ať jste jakýkoliv typ, všechny aspekty jazyka jsou pro vás důležité.

Při výběru aplikace se podívejte také na to, kdo nahrávky vyslovuje. Je to rodilý mluvčí daného jazyka? Nebo si to autoři zjednodušili a použili tzv. text-to-speech, tedy umělý počítačový robotický hlas? Tato technologie je dnes již velmi pokročilá a na první poslech to mnohdy nepoznáte. Přesto rodilého mluvčího prostě automatický hlas nenahradí. Pokud se chcete naučit rozumět rodilým mluvčím, vnímat přirozenou intonaci, melodii, rytmus apod., pořiďte si aplikaci, kde mluví rodilí mluvčí.

Angličtina ve světě má mnoho podob. Hlavní dvě varianty jsou britská a americká angličtina. Obě jsou stejně důležité, často záleží na každém studentovi, jaké dává přednost, jaká se mu více líbí, jakou bude v životě pravděpodobně více potřebovat. Při výběru aplikace se podívejte na to, jakou variantu angličtiny se v ní naučíte. V některých aplikacích si můžete zvolit preferovanou variantu. Určitě je ale dobré vědět, že nebudete žít v jazykové bublině, a že budete potřebovat rozumět oběma variantám, případně mezi nimi umět rozlišovat. Angličtina nejčastěji slouží pro mezinárodní komunikaci, takže se budete setkávat s různými angličtinami. Různé varianty jsou i v dalších světových jazycích (např. ve španělštině).

U angličtiny je dobré, pokud je výslovnost (nahrávka) doplněna i přepisem výslovnosti. Hledejte takovou aplikaci, která používá mezinárodní fonetickou abecedu, nebo alespoň takovou, která výslovnost nekomolí (např. slovíčko they nepřepisuje jako ‘dej’). Taková by vaší výslovnosti spíše uškodila.

Přirozený jazyk

Existují aplikace, kde se angličtinu budete učit na zvláštních či podivných větách, které byste zaručeně v reálném životě nikdy nepoužili, ani by je nepoužil rodilý mluvčí. Věta “ryba kouše” tedy rozhodně není příkladem přirozené věty. Mnoho aplikací používá věty z korpusů nebo věty na korpusech založené, tedy věty, které jsou přirozené a používají se v psané či mluvené komunikaci.

Čeština a zaměření na Čechy

Mezinárodních aplikací je na trhu spousta. Nejen, že nemají českou lokalizaci, ale co je důležitější, jejich obsah nemusí odpovídat potřebám českých studentů. Španělským studentům např. není potřeba vysvětlovat anglickou výslovnost hlásek ‘th’ nebo to, co je to konjunktiv (subjunctive), zatímco českým ano. Naopak český student na rozdíl od španělského nepotřebuje číst o tom, že přídavná jména se v angličtině umisťují před podstatné jméno (ne až za něj) a dělat si na to řadu cvičení. Zaměření na českého studenta je rozhodně výhoda.

Mezinárodní aplikace často vysvětlují gramatické či lexikální problémy přímo v angličtině. Obecně zůstávání v cizím jazyce i u vysvětlení může být výhodou, ale může se pak snadno stát, že něco nepochopíte nebo to pochopíte špatně. Pro začátečníka obzvláště je užitečnější vysvětlit problém česky, tak aby to snadno a rychle pochopil.

Zpětná vazba a vysvětlení odpovědí

Mnoho interaktivních testů a aktivit, které na internetu najdete, dokáže automaticky vyhodnotit vaše odpovědi a ukázat vám, jaké jste získali skóre, kolik procent, či jakou “známku”. Toto ale určitě nelze považovat za kvalitní zpětnou vazbu.

Jako student, který někde udělal chybu, potřebuji vědět také v čem ta moje chyba spočívá. Proč je moje odpověď nesprávná, a proč je správná jiná? Aplikace, která vám vaše chyby vysvětlí, je samozřejmě lepší než ta, která vám pouze oznámí “správně/špatně”.

Dostatek cvičení na jednotlivé jevy

Možná se vám už stalo, že jste se chtěli naučit něco obtížného, např. anglická frázová slovesa nebo anglické nepravidelné tvary sloves. Vaše učebnice nebo výuková aplikace sice měla na daný jev cvičení, ale bylo to třeba jen jedno nebo dvě. To na procvičení tak komplexních a rozsáhlých jevů samozřejmě nemůže stačit. Někdy student potřebuje i 10 či 20 cvičení, aby si byl v dané oblasti jistý. Dobrá aplikace s tímto počítá a umožní vám procvičovat vybrané jevy třeba do omrzení (či spíše až do dokonalého naučení).

V dobré aplikaci byste měli mít na každý jev zaměřených tolik cvičení, kolik potřebujete. Abyste si něco dobře zažili a procvičili, neměli byste být nuceni dělat dokola stejnou aktivitu.

Možnost výběru, co se budete učit

Určitě uvítáte, když se budete moci vybrané aplikaci svěřit zcela do rukou, když se jí budete moci nechat vést a nebudete muset hledat, kam jít dál, které cvičení si udělat, na který jev se zaměřit. Není ale naopak dobré, když vůbec nemáte příležitost si vybrat, co se budete učit. S angličtinou se budete asi setkávat i mimo aplikaci. Pokud např. ve škole nebo v kurzu právě probíráte budoucí časy, nebo na potřebu vyjadřování budoucnosti narazíte sami např. při e-mailové komunikaci, je důležité, aby vám aplikace umožnila si budoucnost naučit a procvičit. Jste-li na úrovni A1 a aplikace má budoucnost až na úrovni A2, to vám moc nepomůže.

Vedení za ručičku je tedy určitě pohodlné, ale nemělo by to být tak, že si vůbec nebudete moci vybrat, co se budete učit, kdy a jak. Každý student má totiž zcela jiné potřeby, jiný styl učení apod. Když začnete s nějakou aplikací pracovat, už znáte mnoho věcí, které třeba jiný student na stejné úrovni nezná, a naopak vám třeba některé znalosti chybí. Dobrá aplikace by toto měla respektovat.

Více než jen gramatika a slovní zásoba

Angličtina či jakýkoliv jiný jazyk je více než jen slovní zásoba a gramatika. Aspektů, na které by měl být důraz, je mnohem více, např. výslovnost, pravopis, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní či mluvení. Hledejte tedy aplikaci, která vám toho je schopná nabídnout co nejvíce.

Svojí podstatou jsou samozřejmě aplikace ideální k rozvoji těch snadno měřitelných cílů, jako je právě gramatika, slovní zásoba a pravopis. Nedělejte si iluze, že vás počítač dokáže naučit plynně mluvit nebo správně psát dopisy či školní práce. V těchto oblastech je důležité mít nějakou zpětnou vazbu a vedení živým učitelem.

Proto doporučujeme učení se s výukovými aplikacemi doplňovat např. hodinami anglické konverzace s rodilým mluvčím apod. Sebelepší aplikace nedokáže poskytnout opravdu vše, co potřebujete pro pokrok v jazyce.

Gamifikace, odměny…

Mnoho aplikací dnes používá tzv. gamifikaci, tedy využití nejrůznějších herních prvků, kterými se snaží uživatele motivovat k pravidelnému a dlouhodobému využívání aplikace. Jedná se o nejrůznější odznáčky či trofeje, získávání bodů, dosahování úrovní (levelů), udržování nepřetržité řady (např. počet dní, kdy bez vynechání udělal alespoň jednu aktivitu), plnění misí, stoupání na žebříčcích, porovnávání s dalšími uživateli apod. Toto může na jednu stranu být opravdu přínosem, ale přílišné využívání těchto technik může učení spíše škodit.

Motivace k učení se totiž snadno změní v motivaci k získávání odměn, odznáčků, bodíků apod. K jejich získání pak student může volit nejrůznější cesty, které s učením nesouvisí, např. “podvádění”, opakované vyplňování téže aktivity pro dosažení vyššího skóre, úmyslné snížení úrovně angličtiny, na které se odměny získávají snáze, výběr pouze jednoduchých aktivit (cesta nejmenšího odporu) atd. Student pak může mít zcela falešnou představu o svém učení. Navíc v momentě, kdy přestane odměny získávat, se chuť k učení zcela ztratí.

Dalším problémem je, že gamifikační prvky bývají využívány rušivě a negativně ovlivňují průběh aktivit (za správnou odpověď se např. spustí grafické a zvukové efekty, tedy např. ohňostroje, jásání, tleskání, video nějakého herce, který studenta chválí…). Toto potom odvádí pozornost od učení, brání osvojování si jazyka, soustředění, zažití si studovaných jevů apod.

Pokud takovouto vnější motivaci potřebujete, vybírejte aplikaci, kde jsou tyto prvky využívány s citem, nerušivě.

Zákaznická podpora

V neposlední řadě je tu i otázka zákaznické či spíše “studentské” podpory. Mnoho mezinárodních aplikací má desítky či stovky tisíc uživatelů. Pokud něčemu nerozumíte, není se kde zeptat, na koho se obrátit. Zjistěte si, aplikace, kterou jste si vyhlídli, má možnost zeptat se.

Cena

Cena, kterou za výukovou aplikaci zaplatíte, je určitě důležitým rozhodovacím faktorem. Existují aplikace, které jsou zdarma, i aplikace, za které zaplatíte poměrně velké peníze. Určitě tu neplatí, že cena vypovídá o kvalitě produktu.

U aplikací zdarma určitě pozor na to, že ne vždy jsou skutečně zdarma. Je možné, že dříve nebo později narazíte na omezení, které vám znemožní aplikaci smysluplně využívat, dokud nepřejdete do placeného módu. Některé aplikace zdarma umožní např. jen omezený počet aktivit, omezený počet naučených slovíček či jevů apod. Někdy cenu zaplatíte ne přímo svými penězi, ale nepohodlím. Učit se angličtinu a muset přitom neustále zavírat různé vyskakovací reklamy, to není příjemné.

Spočítejte si skutečnou cenu či hodnotu kupovaného produktu. Cena, i když se může na první pohled zdát vysoká, často ve skutečnosti představuje jen zlomek měsíčních výdajů, které byste dali za jiné studijní materiály, jazykové kurzy, soukromé lekce. Roční předplatné v hodnotě 2500 Kč ve skutečnosti představuje 200 Kč měsíčně. Za tuto částku dnes běžně nepořídíte ani jednu hodinu doučování pro dítě. A pokud se jedná o aplikaci kvalitní, určitě se vám tato celkem malá investice mnohonásobně vyplatí.

Kterou aplikaci vybrat?

Samozřejmě bychom byli rádi, kdybyste si vybrali naši aplikaci English Me, kde se snažíme výše uvedené potřeby reflektovat. Nechtěli jsme ale prosazovat jeden produkt před druhým. Spíše jsme chtěli ukázat, že není aplikace jako aplikace, a vypsat některá z kritérií, na které by se člověk při výběru měl zaměřit. Tato kritéria by vám měla pomoci, ať již si vybíráte aplikaci na učení angličtiny, španělštiny, němčiny, či třeba vietnamštiny.