Instrukce pro žáky

Aby práce ve skupinách hladce fungovala, je potřeba, aby se všichni žáci úspěšně do aplikace přihlásili a vstoupili do vytvořené uživatelské skupiny.

První přihlášení lze provést pod dozorem učitele např. v počítačové učebně a nebo učitel může instrukce zaslat žákům e-mailem.

Pro tento případ jsme připravili dokument s instrukcemi, který si učitel již jen mírně upraví a rozešle svým žákům.

Instrukce naleznete zde. Jedná se o sdílený Google dokument

Abyste dokument mohli editovat, je potřeba si nejprve vytvořit jeho kopii. Potom již budete moci instrukce libovolně upravovat, aby vyhovovaly vašim potřebám.

Nutné jsou zejména tyto změny (v textu jsou červeně zvýrazněná místa)

  1. Uveďte, jakou úroveň si mají žáci nastavit
  2. Vložte kód skupiny, do které se mají žáci přihlásit

Doporučujeme ještě specifikovat, jak se přesně jmenuje skupina, kam se žáci přihlašují, a jak se jmenuje její správce.

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás můžete obrátit.