Vytvoření uživatelských skupin

English Me je ideální nejen pro individuální učení, ale také pro učení v rámci škol, kurzů, ale i skupin přátel apod. Pro tento účel slouží v aplikaci sekce Skupiny.

Jak to funguje?

  1. Vytvoříme si uživatelskou skupinu (např. učitel pro svoji třídu, rodič pro své dvě děti apod.)
  2. Pozveme do skupiny členy (žáky, děti, kolegy, přátele)
  3. Můžeme zadávat úkoly, kontrolovat úkoly, sdílet materiály apod.

Pojďme se na jednotlivé body podívat podrobněji.

Vytvoření uživatelské skupiny

V levém menu zvolíme Skupiny a klikneme na tlačítko “nová skupina”. Zde si zvolíme název skupiny (např. dle tříd ve škole apod.) a typ skupiny.

Aplikace nabízí dva základní typy skupin (plus jeden pro školy s hromadnou licencí):

  • Uzavřená – slouží především pro kurzy, jazykové školy apod., kde správcem je učitel či lektor. V takové skupině pouze učitel může vytvářet a zadávat domácí úkoly a pouze učitel vidí výsledky studentů. Jednotliví studenti mezi sebou své výsledky a svoji aktivitu nevidí, nemohou se tak navzájem porovnávat apod. Každý člen skupiny musí mít na svém účtu aktivované předplatné!
  • Otevřená – slouží především skupinám přátel a rodinám. Všichni členové mohou vytvářet úkoly a sdílet materiály. Všichni vidí navzájem svoji aktivitu a své výsledky. Každý člen skupiny musí mít na svém účtu aktivované předplatné!
  • Školní – tato možnost se zobrazuje pouze školám, které mají zakoupenou hromadnou licenci. Jedná se také o uzavřenou skupinu, tedy skupinu, která má svého učitele a jednotliví členové nevidí navzájem své výsledky. Členové této skupiny získávají přístup do aplikace na základě školní licence.

Stisknutím tlačítka Akce v pravém horním rohu a výběrem Pozvat do skupiny si zobrazíte heslo pro vstup do skupiny.

Toto heslo je potřeba předat těm, které chceme do skupiny přidat. To lze provést např. e-mailem apod.

Přidání členů skupiny

Členové (žáci, studenti apod.) se do skupiny přihlašují také na stránce Skupiny. Kód, který obdrželi od správce skupiny zadají zde v části Přidejte se do skupiny.

Po vložení kódu si zkontrolujte, že vstupujete do té správné skupiny (zobrazí se její název a jméno správce skupiny/učitele)

Doporučujeme, aby si všichni žáci vyplnili v nastavení aplikace své jméno (Nastavení → Profil). Učitel tak uvidí, kdo je kdo.

Správa uživatelské skupiny

Správce má právo odstranit libovolného uživatele ze skupiny a nebo ustanovit libovolného uživatele správcem skupiny.