Zjednodušený přepis anglické výslovnosti

Angličtina je specifická tím, že spolu nekoresponduje psaná a mluvená forma. Zatímco při učení mnoha jazyků se s výslovností seznámíte na začátku a po zbytek studia žádné přepisy výslovnosti u slovíček nepotřebujete, pro studenty angličtiny jsou přepisy výslovnosti nutností napříč všemi úrovněmi. Z tohoto důvodu je pro ně důležité znát tzv. fonetickou abecedu.

IPA (mezinárodní fonetická abeceda)

Ve většině studijních materiálů (včetně naší aplikace English Me) se používá tzv. IPA (mezinárodní fonetická abeceda).

Výslovnost slov přepsaná touto abecedou vypadá potom např. takto:

/dɔː/ TTT, /ʃʌt/ TTT, /ə'weə/ TTT, /'hæmbɜːgə/ TTT, /dʒəʊk/ TTT

Zde jsou všechny hlásky britské angličtiny v IPA:

Těmito symboly se výslovnost přepisuje ve slovnících a v učebnicích a běžně se používá ve školách i jazykových kurzech.

Pro některé studenty může být čtení takového zápisu příliš obtížné. Může se např. jednat o ty, kteří angličtinu používají jen příležitostně a nechtějí se učit nové výslovnostní znaky. Může se jednat o mladší žáky, kteří teprve zvládli klasickou abecedu a koncept fonetické abecedy je pro ně kognitivně velmi náročný. Může se jednat o studenty s dyslexií, kteří jsou takto nuceni zpracovávat ještě další množství nových písmen. Může se také jednat o ty, kteří s angličtinou začínají až v pozdním věku.

Výsledkem potom je, že tito studenti přepisy výslovnosti spíše přehlížejí, a to potom vede k tomu, že výslovnost slovíček pouze odhadují a naučí se je mnohdy vyslovovat zcela špatně.

Zjednodušený přepis

Připravili jsme možnost přepnutí na zjednodušený zápis výslovnosti, ve kterém je většina ‚nových‘ znaků mezinárodní fonetické abecedy nahrazena klasickými českými písmeny.

Pozor! Určitě to ale neberte, že jsme vymysleli něco lepšího, než je IPA. Jednoznačně doporučujeme přepis výslovnosti pomocí mezinárodních fonetických znaků. Pokud je to alespoň trochu možné, pokuste se IPA naučit. Zjednodušený přepis je POUZE POMŮCKOU pro ty, kterým by IPA bránila v učení angličtiny.

Jak zjednodušený přepis v praxi vypadá?

slovíčko výslovnost v IPA náš zjednodušený přepis
door /dɔː/
shut /ʃʌt/ šat
lazy /leɪzi/ lejzi
Johnny /dʒɒni/ džony

Nahradili jsme lidově řečeno vše, co šlo, tedy vše, kde záměnou jednoho znaku za druhý nedojde ke změně významu. Některé fonetické symboly jsme proto museli ponechat, ale jedná se jen o šest znaků:

Souhlásky:

  • /θ/ např. ve slově three/'θriː/
  • /ð/ např. ve slově this/'ðɪs/
  • /ŋ/ např. ve slově king/'kɪŋ/
  • /w/ např. ve slově wet/'wet/

Samohlásky:

  • /æ/ – např. ve slově bag/'bæg/
  • /ə/ – např. na začátku slova o'clock/ə'klɒk/

Zajímavě jsme si poradili s dlouhou samohláskou /ɜː/, která je jakoby dlouhou obdobou samohlásky /ə/. Protože všechny dlouhé samohlásky píšeme s českou čárkou, doplnili jsme tedy čárku i nad symbol ә́. S tímto symbolem se setkáte asi pouze u nás.

Ponechali jsme i značky pro hlavní a vedlejší slovní přízvuk, např. automatic přepisujeme jako /ˌótə'mætyk/ – čárka dole je vedlejší přízvuk, čárka nahoře je hlavní přízvuk.

Nastavení zjednodušeného přepisu

Zjednodušený přepis výslovnosti si můžete zapnout v nastavení nového English Me:

Změna tohoto nastavení se projeví všude v novém English Me – v přehledech slovní zásoby, při zkoušení slovní zásoby, ve dvojklikovém slovníčku, uvnitř článků atd.

Dokonce se toto kombinuje s nastavením preferované angličtiny. Máte-li nastavenou britskou angličtinu, bude se zobrazovat zjednodušený přepis britské angličtiny, pokud preferujete americkou, bude se zobrazovat zjednodušený přepis americké výslovnosti.

Nevýhody zjednodušeného přepisu

Podobný způsob přepisu se kdysi běžně používal v českých učebnicích a slovnících angličtiny, ale postupně se od něj upustilo. Proč? Protože zjednodušení často vede k počeštělé výslovnosti. Anglické beat totiž zní jinak než české sloves být, anglické slovíčko car zní jinak než v češtině vyslovujeme v abecedě písmeno K – . Z toho důvodu je stoprocentně lepší naučit se anglické fonetické symboly a řídit se jimi.

Náš zjednodušený přepis je pouze pomocí pro ty, pro které by jinak bylo čtení fonetické abecedy překážkou v učení.

Ať se rozhodnete používat IPA nebo náš zjednodušený přepis, vždy doporučujeme poslechnout si nahrávky výslovnosti, které jsou k dispozici téměř u všech slovíček na našich stránkách, a zkusit výslovnost rodilého mluvčího napodobit.

Výslovnost je velmi důležitou součástí angličtiny a proto si zaslouží velkou pozornost.