Slovíčka, testy a články pro vás

tomu, abyste se mohli okamžitě začít učit a nemuseli zdlouhavě vybírat další aktivitu, slouží na stránce ‘přehled’ tři ukazatele postupu:

  • Slovíčka pro vás – klikněte a procvičujte a rozšiřujte svoji slovní zásobu
  • Testy pro vás – klikněte a učte se s našimi výukovými testy s vysvětlením odpovědí
  • Články pro vás – klikněte a přečtěte si jeden z našich článků doporučený pro vaši úroveň

(Uživatelé na úrovni STARTER – A0 mají na tomto místě pouze panel Slovíčka pro vás a vedle toho panel s úvodním kurzem pro začátečníky.)

V každém panelu je vidět graf, který znázorňuje množství naučených slov/testových otázek/přečtených článků. Pod každým grafem je také tlačítko, jehož použitím se okamžitě otevře další cvičení, test nebo článek.

Slovíčka pro vás

Každé slovo, které se uživatel v aplikaci naučil, je označeno zeleně jako naučené. Po určité době se ale jeho označení změní na oranžovou – k zopakování. Aplikace sama dohlíží na to, aby se slovíčka uživateli připomněla ve chvíli, kdy by je již mohl zapomenout (více o tom, jak funguje Chytré opakování). Stisknutím tlačítka “Vyzkoušet slovíčka” se spustí aktivita na učení a opakování slovíček. V každé aktivitě bude mix několika nových slov doplněný slovíčky určenými k zopakování.

Nová slova k naučení vybírá aplikace ze seznamu doporučených slov pro vybranou úroveň. Tyto seznamy jsme pečlivě sestavili pro každou úroveň zvlášť. Nová slovíčka se vybírají také ze slov, která si uživatel označil jako oblíbená.

Každá aktivita “Slovíčka pro vás” obsahuje jen malý počet slov (8–12). Počet je nastavený tak, aby se uživatel daná slovíčka snadno naučil i v krátkém čase. Doporučujeme si Slovíčka pro vás spouštět denně, klidně i několikrát v průběhu dne či několikrát po sobě.

Testy pro vás

Graf v panelu Testy pro vás zobrazuje počet testových otázek, které uživatel v historii zodpověděl správně (zelená barva), otázek, ve kterých chyboval (oranžová barva), a počet nezodpovězených otázek určených pro zvolenou úroveň uživatele (šedá barva).

Kliknutím na tlačítko “Spustit test” aplikace vytvoří aktivitu s deseti různými otázkami (zaměřenými na různé gramatické a lexikální jevy). Přednostně zařazuje otázky, které ještě uživatel neviděl. Po jejich vyčerpání opakuje i otázky, ve kterých uživatel v minulosti chyboval.

Články pro vás

Na ukazateli v panelu Články pro vás se zobrazuje každý již přečtený článek (zaměřený na gramatiku, výslovnost, slovní zásobu…), lekce v kurzu pro začátečníky či slovíčko dne. Uživatel si navíc sám může články označit zeleně (rozumím, uživatel považuje látku daného článku za naučenou) nebo červeně (nerozumím, uživatel má pocit, že obsah článku dokonale neovládá a chce se k němu v budoucnu třeba znovu vrátit). Šedou barvou tu mají články doporučené pro nastavenou úroveň uživatele (kromě slovíček dne).

Všechny články v aplikaci jsou seřazené v tom sledu, v jakém je doporučujeme číst a studovat. Stisknutím tlačítka “Přečíst článek” se otevře první doposud nepřečtený článek určený pro úroveň uživatele.