Anglická gramatika

Gramatická část nemá sice tolik možností výběru, ale i zde si můžete důkladně procvičit to, co vás zrovna pálí.

Základem je opět rejstřík, tedy přehled gramatiky, kde najdete nepřeberné množství článků o teorii a praktická cvičení. Možností zkoušení je však víc. Kromě stovek testů, které jsou předpřipravené, umí naše aplikace vytvořit testy sama podle toho, co chcete zrovna trénovat. Většina testů je výběr ze čtyř možností:

U všech cvičení v naší aplikaci (i na našem webu Help for English) platí, že pokud uděláte chybu, najdete u ní vysvětlení, proč je vaše odpověď nesprávná. V naší aplikaci (na rozdíl od naše webu) ovšem najdete i vysvětlení u všech nabízených možností TTT.

Další jedinečný prvek aplikace English Me! jsme nazvali pilování gramatiky. Když si vyberete jev, který chcete procvičovat, aplikace vám z databáze dokáže sama vybrat věty a z nich vytvořit cvičení např. na tvoření přítomného průběhového času, otázek s do a does, stupňování přídavných jmen, množné číslo podstatných jmen a nebo dokonce nepravidelná slovesa.

V těchto cvičeních neřešíme, zda ve větě má být přítomný prostý či přítomný průběhový čas. Jednoduše si třeba vyberete přítomný čas průběhový, počítač vám z databáze vybere 10 vět, kde se tento jev objevuje a nechá Vás ho doplnit postupně do všech vět. Desetkrát tedy napíšete is going, are sleeping, am sitting apod. Lépe si tak strukturu be + ing zažijete. Navíc vždy doplňujete do smysluplných vět (překlad věty je zobrazen stejně jako u překladových doplňovaček – viz níže) a tak budete mít strukturu spojenou i s nějakým významem.

Nepravidelná slovesa

Jak jsme psali, nepravidelná slovesa můžete v kontextu procvičovat právě v této části, ovšem pokud si chcete slovíčka „nadrilovat“, doporučujeme ještě jednu možnost.

Pokud v nějakém okruhu slovní zásoby budou i nepravidelná slovesa, objeví se v možnostech zkoušení i tento obrázek (vpravo). Pokud si ho zvolíte, bude po vás chtít aplikace na základě českého významu vypsat všechny tři tvary nepravidelných sloves.

Pokud nechcete čekat, zda v nějakém okruhu budou nepravidelná slovesa, doporučujeme ve vyhledávání (v horní části vedle loga) zadat jednoduše slovo „nepravidelná“ a najdete několik okruhů, které obsahují pouze nepravidelná slovesa.