Způsoby zkoušení slovíček

English Me nabízí 5 různých způsobů zkoušení slovní zásoby, navíc u nepravidelných sloves se můžete nechat vyzkoušet ze všech jejich tvarů.

Pro důkladné ovládnutí slovíček je velice důležité zkoušet slovíčka různými způsoby. Vyzkoušejte si slovíčka jednou ve zkoušení z angličtiny do češtiny, poté z češtiny do angličtiny a následně třeba podle definice. Každý způsob zkoušení dokáže potrápit paměť jiným způsobem, ale pokud budete slovíčka zkoušet více typy zkoušení, tak se je lépe naučíte.

Zkoušení z češtiny do angličtiny

Jedná se o zkoušení překladem z češtiny do angličtiny. Během tohoto zkoušení se Vám zobrazí český překlad slovíčka, jeho definice v angličtině a případně obrázek. Vaším úkolem je napsat anglický překlad tohoto slovíčka.

Zkoušení z češtiny do angličtiny

Z angličtiny do češtiny

V tomto případě zkouší program překlad slovíčka z angličtiny do češtiny. Při zkoušení se Vám zobrazí anglické slovíčko, Vaším úkolem je říci nahlas jeho český překlad a kliknout na tlačítko Pokračovat. Zobrazí se Vám správná odpověď a na Vás teď je označit, zda Vaše odpověď byla správná (tlačítko Správně), nebo špatná (tlačítko Špatně). Pokud jste se správností odpovědi na vážkách, klikněte na tlačítko OK (nad překladem jste například příliš dlouho přemýšleli, nebyli jste si jím jistí).

Zkoušení z češtiny do angličtiny

Podle definice

Vaším úkolem je poznat slovíčko podle anglické definice, která se Vám zobrazí. Odpovídáte anglickým překladem tohoto slovíčka.

Zkoušení z češtiny do angličtiny

Diktát slov

Počítač vždy nahlas přečte slovo (v britské nebo americké angličtině, dle Vaší preference) a Vy máte za úkol slovíčko správně zapsat. Procvičíte si tak výborně pravopis a zapamatujete si zvukovou podobu slovíček. Slovo si vždy můžete nechat přehrát tolikrát, kolikrát potřebujete.

Doplňování vět

Jedná se o netradiční způsob, kterým si můžete procvičit slovní zásobu. Do vět doplňujete vynechaná slovíčka z vybraného okruhu slovní zásoby. Nová slovíčka se díky tomuto způsobu učíte v kontextu a lépe se Vám zapamatují. Tento typ zkoušení obsahuje nápovědu. Pokud nevyplníte anglický překlad slovíčka, nebo ho vyplníte nesprávně, program Vám napoví počet písmen a počáteční písmeno slova.

Zkoušení doplňováním do vět

Tento způsob je dostupný pouze u zkoušení Okruhu slovní zásoby, nelze ho využít u Automatického výběru a Opakování slovíček.

Rychloobrázky

Nejedná se o klasické zkoušení, ale spíše o hru, ve které si můžete ověřit své znalosti slovíček. Během časového limitu musíte vybrat obrázek, který odpovídá zadanému anglickému slovíčku. Obrázků, ze kterých vybíráte, postupně přibývá, čímž stoupá obtížnost hry. Ale pozor, tempo hry je někdy zběsilé.

Zkoušení výběrem z obrázků

Abyste si mohli okruh procvičovat tímto způsobem, musí obsahovat dostatečný počet obrázků.

Hangman (Oběšenec)

Slovní zásobu si můžete procvičovat i pomocí klasické slovní hry HANGMAN (či Oběšenec nebo Šibenice).

Počítač Vám vybírá z daného okruhu slovíčkaa Vaším úkolem je slovo uhodnout pomocí postupně zadávaných písmen. Písmena můžete označit přímo na obrazovce kliknutím myší či tapnutím na dotykovém displeji, nebo použít klasickou klávesnici počítače.


Po úspěšném i neúspěšném pokusu o zadání slova se Vám zobrazí ‚karta slova‘, tedy jeho překlad, výslovnost, definice a případně obrázek.