Uzavřená skupina uživatelů

Uzavřená skupina se hodí především ve školách – jako učitel můžete vytvořit skupiny pro každou třídu, nebo okruh studentů. V uzavřené skupině uživatelů pouze učitel vidí výsledky studentů. Studenti nevidí svoje výsledky navzájem ani výsledky učitele. Učitel zároveň může studentům zadávat úkoly a kontrolovat jejich výsledky.

Vytváření uzavřené skupiny

Na hlavní stránce aplikace klikněte v horní části na odkaz Vypsat skupiny uživatelů a v dolní části stránky zvolte Vytvořit skupinu.

Do formuláře zadejte název skupiny a vyberte Uzavřená skupina. Název skupiny může být jakýkoliv, vyberte takový, aby bylo zřejmé o jakou skupinu se jedná.

Nebojte se vytvářet více skupin, pro každou třídu, okruh nebo hodinu. Skupin můžete vytvořit kolik budete potřebovat a každý student může být v několika skupinách.

Přidání uživatelů do skupiny

Po vytvoření skupiny v pravém horním rohu vidíte kód skupiny. Tento kód předejte studentům, můžete ho napsat na tabuli nebo ho studentům zaslat e-mailem. Student se do skupiny přihlásí pouze pomocí tohoto kódu, díky tomu je zajištěno, aby se do skupiny nedostal nikdo jiný.

Student se do skupiny přihlásí zadáním tohoto kódu na stránce s skupin.