Učení nepravidelných sloves

Nepravidelná slovesa se můžete V English Me učit dvěma způsoby.

Cvičení nepravidelných tvarů

V prvním způsobu se jedná o klasické trénování všech tří tvarů nepravidelného slovesa. Takto si nepravidelná slovesa vyzkoušíte ve Slovní zásobě. Stačí si najít otevřít okruh s nepravidelnými slovesy (např. Irregular Verbs, nebo Easy Irregular Verbs), otevřít ho a vybrat ve způsobu zkoušení možnost Nepravidelná slovesa.

Pokud se Vám tyto okruhy v nabídce okruhů nezobrazily, můžete si tento okruh importovat, nebo si jednoduše vytvořte vlastní okruh.

Při tomto zkoušení se Vám zobrazí definice a český překlad nepravidelného slovesa. Vaším úkolem je doplnit všechny tři tvary, tedy tvar základní, minulý čas a příčestí minulé. Po vyhodnocení odpovědi si můžete přečíst příkladové věty s tvary tohoto slovesa a tím si zapamatovat tvar v kontextu.

Zkoušení nepravidelných sloves

Gramatický dril

Druhý způsob nabízí možnost doplňovat nepravidelné tvary sloves do vět. Tento typ zkoušení naleznete v části Gramatický dril. Vybírat můžete mezi doplňováním pouze minulého času, minulého příčestí nebo obou tvarů najednou. Toto zkoušení funguje stejně jako ostatní gramatické drily. Výhodou je, že se nebudete učit izolovaná slovíčka, ale učíte se slovíčka v kontextu tím, že doplňujete smysluplné věty.