Tvorba vlastního okruhu

Naučte se jen taková slovíčka, jaká potřebujete. English Me obsahuje desítky předpřipravených okruhů, ale každý student má odlišné potřeby – s English Me se můžete učit pouze přesně taková slovíčka, která potřebujete například do kurzu, k studiu učebnice, Vašich zájmu apod.

Abyste se v množství slovíček vyznali, organizují se slovíčka do tzv. okruhů. Okruh slovní zásoby není nic složitějšího než seznam slovíček. Můžete si vytvářet libovolné množství okruhů podle toho jak zrovna potřebujete – lekce v učebnici, dne v kurzu, kapitoly v knize.

Doporučujeme vytvářet okruhy s menším počtem slovíček (cca 30 slovíček), příliš velký počet slovíček v jednom okruhu neumožňuje jejich kvalitní naučení. Pokud se potřebujete naučit více slovíček, rozdělte si tato slovíčka do více okruhů a učte se je postupně.

Pokud potřebujete vytvořit vlastní okruh slovní zásoby, musíte nejdříve v navigaci vybrat sekci Slovní zásoba. Poté vyberte Okruhy slovní zásoby. Vpravo nahoře najdete odkaz Vytvořit nový okruh.

Do vytvořeného okruhu můžete slovíčka přidávat pomocí tlačítka Přidat slovíčko, které se zobrazuje na stránce Prohlížení okruhu.

Nový okruh si můžete později přejmenovat v Editaci okruhu, k okruhu můžete také připojit krátký popisek.