Tvary slov

English Me nabízí i možnost procvičování tzv. tvarů slov či tvarosloví. Naleznete ho v nabídce Slovní zásoba na horní liště English Me.

Po spuštění aktivity Vám počítač napíše slovo, jehož správný tvar je potřeba doplnit na vynechané místo ve větě. Aby věta dávala smysl a byla správně i gramaticky, budete muset použít např. vhodnou příponu či předponu.

Tvary slov v English Me

S podobnými cvičeními se setkáte v učebnicích, ve školním testování, i v mezinárodních zkouškách z angličtiny, např. FCE či CAE (v těch se ale zpravidla tyto tvary doplňují do delších souvislých textů).

Tato testová disciplína není pouze zkouškou znalosti daného slovíčka a jeho tvarů, ale také prokáže, zda rozumíte napsanému textu a dokážete ho smysluplně doplnit požadovaným slovíčkem.

Počítač vytváří tato cvičení se slovíčky, která odpovídají Vámi nastavené úrovni pokročilosti. Začátečníci tedy budou pravděpodobně doplňovat přípony jako -LY či -ER, zatímco na pokročilejší tu bude čekat poněkud větší výzva. Počítač Vás při nesprávném vyplnění sám navede na to, jaké slovo do mezery patří (napoví např. počátečním písmenem, počtem znaků apod.) Na závěr si budete moci všechny věty znovu projít, přečíst si jejich český překlad, případně si uložit nová a neznámá slovíčka do svého okruhu pro další procvičování. Hotovo? Můžete si nechat vygenerovat další cvičení. Vět k doplnění máme stovky.