Trénink překladu

V rámci tohoto cvičení si procvičíte gramatiku a slovní zásobu. Dokážete do vynechaných políček doplnit správná slovíčka ve správných tvarech?

Aplikace Vám vybere 10 náhodných vět pro Vaši úroveň a vždy vynechá jedno či více slovíček. Vaším úkolem je na základě českého překladu a Vašich znalostí slovní zásoby a gramatiky doplnit všechna textová políčka.

Zobrazení věty k doplnění

K tomuto cvičení přistupujte jako k řešení křížovek. I tam je často možné doplnit více možností, ale pro správné vyluštění musíte zadat tu, která povede k získání tajenky. Tím se učíte nové způsoby vyjádření jedné informace.

Pokud se Vám větu nepodaří doplnit správně, zobrazí se inteligentní nápověda, která Vám napoví, co ve větě změnit. Například v následujícím případě jsem udělal chybu v prvním políčku a program nám říká, že místo SAY máme použít slovo, které začíná na písmeno T. Nápověd program rozeznává celou řadu, dokáže Vám říci, že nějaké slovo v textovém políčku přebývá, nebo že jste použili slovo ve špatném tvaru.

Zobrazení nápovědy po chybné odpovědi

V tréninku překladu si můžete vybrat z několika režimů odstupňovaných dle obtížnosti. Zatímco u prvního režimu máte za úkol doplnit vždy jen jedno slovíčko do jednoho textového políčka, v posledním režimu, máte za úkol napsat do jedné mezery až 3 slovíčka, a to už může být pekelně obtížné. Zároveň si tím procvičíte různé způsoby, jak danou informaci vyjádřit.

Výběr režimu k doplňování

Doplňování do vět naleznete v Navigaci v části Obecné, vyberete položku Doplňování do vět.