Tisk slovíček

S English Me se můžete učit i na místech, kde není možnost připojit se na internet, a to právě díky možnosti vytisknut si okruh slovní zásoby, nebo slovíčka, která jste právě vyzkoušeli. Program nabízí 4 různé způsoby, kterými se Vám vybraná slovíčka pro tisk zobrazí. Záleží jen na Vás, kterou možnost zvolíte. Můžete si nechat vytisknout stručný seznam slovíček, podrobný přehled i s doplňujícími informacemi či oblíbené kartičky.

Abyste si mohli vytisknout okruh slovní zásoby, stačí po jeho otevření kliknout na Tisk okruhu, vybrat způsob, kterým chcete okruh vytisknout, a kliknout na tlačítko Vytisknout.

Tisk klasicky

Každé slovíčko obsahuje anglický překlad, definici, přepis výslovnosti a obrázek (pokud ho dané slovíčko obsahuje).

Klasický tisk slovíček

Tento způsob tisku je nejpodrobnější a tím pádem také nejobsáhlejší.

Tisk kartiček

Učení pomocí kartiček je v poslední době velmi populární. Každé slovíčko je vytištěno na jednu kartičku, přičemž každá kartička je rozdělena na dvě části. Horní část obsahuje anglické slovíčko a přepis jeho výslovnosti, ve spodní naleznete český překlad a anglickou definici.

Tisk kartiček

Po vytištění je potřeba kartičky rozstříhat podle plných čar a v místě přerušované čáry přeložit. Přeložené strany lze spojit také lepidlem.

Tisk na jeden řádek

Každému slovíčku v okruhu odpovídá jeden řádek, ve kterém najdete nejdříve anglické slovíčko, přepis jeho výslovnosti, český překlad a anglickou definici. Slovíčka z okruhu jsou seřazena abecedně.

Tisk slovíček na jeden řádek

Tento způsob tisku je nejméně nákladný na spotřebu papíru.

Tisk na jeden řádek – náhodně

Stejně jako u tisku na jeden řádek odpovídá každému slovíčku vždy jeden řádek s několika informacemi. U každého slovíčka naleznete přepis výslovnosti, český překlad a anglickou definici. Slovíčka jsou však řazena náhodně, nikoliv podle abecedy.

I tento způsob tisku není tolik nákladný na spotřebu papíru.