Sleva na další nákup

Už při uhrazení první objednávky získává uživatel slevu na další nákup ve výši 30 % zaplacené částky. Tato sleva se automaticky započítává při první následné objednávce (individuální, hromadné nebo dárkového poukazu).

Pokud si například objedná roční předplatné za 1490 Kč, získá pro příští nákup slevu 447 Kč.

Pozor! Tuto slevu lze využít pouze v době, kdy má uživatel aktivní předchozí předplatné. Po vypršení předplatného totiž nárok na slevu zaniká. Na blízké ukončení předplatného je uživatel upozorněn emailem.

Při prodloužení předplatného se jednotlivá předplatná sčítají. Pokud si tedy uživatel objedná další předplatné např. měsíc před skončením stávajícího, o zbývající měsíc nepřijde. Není proto potřeba vyčkávat s novou objednávkou až na samý konec předplaceného období.

Pozn. Sleva na další nákup se nezapočítává ani neuplatňuje u školních licencí na jeden školní rok.