Problematická a velmi problematická slovíčka

Během každého zkoušení slovíček English Me zaznamenává, kolikrát jste v konkrétním slovíčku udělali chybu. Podle počtu chybného zodpovězení slovíčka rozděluje program na slovíčka, která umíte, jsou pro Vás problematická a jsou pro Vás velmi problematická.

Problematická slovíčka: Jsou taková slovíčka, na která při jejich posledním zkoušení odpověděli jednou špatně.

Velmi problematická slovíčka: Jsou taková slovíčka, na která jste během jejich posledního zkoušení odpověděli špatně vícekrát než jednou.

S tímto rozdělením program pak i nadále pracuje. Při ukončení zkoušení slovíček si můžete prohlédnout, která slovíčka pro Vás byla problematická a velmi problematická. Podle těchto kategorií můžete také třídit slovíčka v Opakování slovíček a díky němu se nechat vyzkoušet pouze z těch slovíček, která Vám dělala veliké problémy. Problematická a velmi problematická slovíčka jsou také častěji zařazována do zkoušení, abyste si je opravdu zapamatovali a naučili.

Informaci o tom, jak moc slovíčko umíte, najdete takto v každém výpisu slovíček. Pokud jste dané slovíčko již někdy měli ve zkoušení, má u sebe jednu ze tří ikonek. Zelená ikonka znamená, že slovíčko umíte, žlutá ikonka označuje problematická slovíčka a ikonka červené barvy upozorňuje na velmi problematická slovíčka.

Pamatujte, že znalost slovíčka je vždy počítána z jeho posledního zkoušení. Pokud tedy slovíčko v prvním zkoušení bezpečně znáte, ale při druhém zkoušení v něm uděláte chybu, bude programem bráno jako problematické.