Opakování slovíček

Pokud se potřebujete naučit nová slovíčka, doporučujeme nechat se z nich vyzkoušet po určité pauze znovu. Ověříte si tím, zda si tato slovíčka opravdu pamatujete, případně zjistíte, která slovíčka Vám opravdu dělají potíže a na ty se můžete ve svém dalším studiu soustředit. Tím, že se ke konkrétním slovíčkům vracíme, si upevňujeme jejich znalost a zvyšujeme pravděpodobnost, že si slovíčka dlouhodobě zapamatujeme.

Jestliže si chcete zopakovat znovu celý okruh slovní zásoby, můžete tak učinit dvěma způsoby. Buď si daný okruh znovu spustíte ke zkoušení, nebo si ho otevřete v kalendáři Statistiky a použijete tlačítko Spustit znovu.

V případě, že si chcete zopakovat či doučit se jen slovíčka, která Vám dělala největší problémy, můžete použít funkci Opakování slovíček. Tu najdete v sekci Slovní zásoba v Navigaci, v této části naleznete také Naučená slovíčka

Generovat opakování

Ve formuláři jen nastavíte, kolik slovíček si chcete zopakovat, dále, zda má počítač vybírat ze všech zkoušených slovíček, z těch problematických, nebo problematických i velmi problematických. Pak už jen zvolte typ zkoušení a klikněte na Zopakovat. I toto zkoušení probíhá shodně s klasickým zkoušením slovní zásoby.

Generování opakování slovíček