Import okruhu

Do English Me můžete importovat lekce z našich předchozích programů Language Lab a Word Manager. Pokud máte v počítači seznam slovíček v programu Microsoft Excel, můžete ho importovat také. Stačí uložit soubor ve formátu CSV. Před importem souboru do English Me si nejprve musíte exportovat soubor dle programu, který používáte, teprve tento soubor můžete importovat.

Export z programu Word Manager

Před tím, než můžeme okruh importovat do English Me, musíme ho nejprve exportovat z programu Word Manager. Na kartě Výběr lekce vyberte lekci, kterou chcete exportovat a zvolte tlačítko Editovat v panelu nástrojů. Otevře se okno Editace lekce, zde klikněte na tlačítko Exportovat a vyberte cestu, kam chcete soubor exportovat. Tento soubor pak stačí nahrát do rozhraní English Me.

Export okruhu z programu Word Manager

Export z tabulkového procesoru

(např. MS Excel, Libre Office Calc, Google Spreadsheet)

Pokud si píšete slovíčka v tabulkovém procesoru, můžete tato slovíčka velmi snadno nahrát do English Me. Aby se import povedl tak takový soubor by měl obsahovat v prvním sloupečku anglické slovíčko, ve druhém jeho překlad a ve třetím sloupci definici. Pokud překlad nebo definici nevíte, můžete je nechat prázdné, program se je pokusí doplnit ze slovíček ve slovníku.

Příklad slovíček zapsaných v tabulkovém procesoru

Pokud máme takovou tabulku připravenou, stačí si ji exportovat do formátu CSV. Zde se může postup lišit dle programu (a verze), kterou používáme, ale můžeme hledat například funkce Uložit jako nebo Exportovat a z nabídky vybrat typ souboru CSV. Takto připravený soubor můžete nahrát do rozhraní English Me.

Export textového souboru

Velice rychlý způsob, jak si poznamenat slovíčka může být si je poznamenat do textového souboru. Stačí dodržet jednoduché pravidlo, aby každé slovíčko bylo na samostatném řádku. K slovíčku můžete doplnit i český překlad, ale pokud nechcete nemusíte, pokud tak učiníte oddělte anglické slovíčko a jeho český překlad středníkem (;).

Příklad slovíček zapsaných v textovém souboru

Takto napsaný soubor stačí nahrát do rozhraní English Me a v nabídce Typ souboru vyberte Tabulkový soubor CSV.

Export souboru z program Language Lab

Lekci exportujete stiskem tlačítka Export a následně vyberete kam chcete lekci uložit.

Import do English Me

Všechny okruhy snadno importujete z části Okruhy slovní zásoby v sekci Slovní zásoba. Zde najdete v pravém horním rohu tlačítko pro import okruhu ze souboru ().

Tlačítko pro import se zobrazuje na stránce Výběr okruhu slovní zásoby

V následující obrazovce vyberete vyberte typ souboru, který chcete importovat a soubor nahrajte.

Výběr typu importovaného souboru

V případě importu okruhu z CSV se Vám zobrazí stránka, ve které si zkontrolujeme, že program správně rozdělil text na sloupečky. V případě, že sloupečky nevypadají, jak mají, zkontrolujte zda pole Oddělovač obsahuje správnou hodnotu (nejčastěji středník (;) nebo čárku(,)), poté pro kontrolu klikněte na tlačítko Zobrazit náhled. Pokud se tabulka zobrazuje správně, klikněte na tlačítko Pokračovat.

Kontrola, zda se slovíčka načetla v pořádku a tabulka se zobrazuje správně

Poté již program rozebere okruh na jednotlivá slovíčka a pokusí se k nim najít vhodné alternativy v našem slovníku. Pokud je to možné, je velmi důležité, aby importovaná slovíčka byla přiřazena ke slovíčkům ze slovníku, protože takové slovíčko obsahuje profesionálně zpracovanou definici, často obsahuje obrázek, zvukovou nahrávku či příklad použití ve větě.

Například v následující případě vidíme slovíčko cat, z nabízených možností vybereme hned tu první, a v okruhu se objeví připravené slovníkové heslo s obrázkem zvukovou nahrávkou i příklady použití. Dále vidíme slovíčko pig. Zde si můžeme vybrat, zda je pro nás vhodnější, když přidáme slovíčko přesně jak chceme, tedy s překladem prasátko, nebo opět vybereme předpřipravenou definici. Může se stát, že u daného slovíčka nebudete mít na výběr vhodné slovníkové heslo, v takovém případě stačí zvolit vložit jako nové slovíčko a program slovíčko vloží.

Import jednotlivých slovíček

Až budeme s naší volbou spokojeni, klikneme na tlačítko Importovat okruh slovní zásoby a okruh se vloží.