Doplňování slovíček do vět

V tomto cvičení si můžete upevnit nejen slovní zásobu, ale také skladbu věty či si prostě trénovat překlad. Program Vám zobrazí anglickou větu s vynechanými slovy dle zadaného klíče (vynechá podstatná jména, přídavná jména, slovesa či příslovce) a její český překlad. Vaším úkolem je doplnit větu tak, aby zněla jako originál.

Je samozřejmě možné, že danou větu lze vyjádřit anglicky různými způsoby. Náš systém ale po Vás požaduje jeden konkrétní způsob vyjádření a k tomu používá různé prvky nápovědy, která se zobrazí vždy po nesprávném vyplnění políčka (počet slov v rámečku, počet písmen ve slově, počáteční písmeno).

Doplňování sloves do věty

K tomuto cvičení přistupujte jako k řešení křížovek. I tam je často možné doplnit více možností, ale pro správné vyluštění musíte zadat tu, která povede k získání tajenky. Tím se učíte nové způsoby vyjádření jedné informace.

Tuto aktivitu najdete v sekci Slovní zásoba, položka Doplňování do vět.