Domácí úkoly

Učitel může studentům ve zvolené skupině zadat úkol a potom sledovat, kdo úkol s jakým výsledkem splnil. Úkol může mít podobu okruhu slovní zásoby (buď vybraného na English Me nebo vytvořeného samotným učitelem) a nebo jakékoliv jiné aktivity, která se v English Me dá udělat – test, doplňovačka, gramatický dril, trénink diktátu, trénink překladu atd.

Domácí úkol z dokončené aktivity

Úkol lze zadat z jakékoliv aktivity, kterou si učitel sám v English Me udělá. Po dokončení aktivity se zobrazí stránka s hodnocením a přehledem. Učitelé (správci uživatelských skupin) zde mají možnost “vytvořit domácí úkol”:

Potom si vybere uživatelskou skupinu, pro kterou je úloha určena a je hotovo. Studenti zadaný úkol naleznou na stránce své uživatelské skupiny. Učitel potom může sledovat, kdo úkol již splnil a s jakým výsledkem a kdo úkol nesplnil.

Takto můžete zadat jako úkol jakoukoliv aktivitu, kterou jste si sami prošli:

Výhodou je také to, že víte, přesně jaké věty v aktivitě jsou obsaženy, jaká slovíčka apod. Pokud cvičení z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, vygenerujte si nebo vyberte jiné. K jakékoliv již dokončené aktivitě se učitel může dostat nejen ihned po dokončení aktivity, ale kdykoliv potom přes své statistiky (v kalendáři naleznete všechny dokončené aktivity).

Domácí úkol z detailu okruhu slovní zásoby

Pokud chcete zadat okruh slovní zásoby ke zkoušení, aniž byste si ho nejprve prošli sami, můžete tak udělat přímo z detailu okruhu slovní zásoby:

Učitel může využít jakýkoliv z již připravených či sdílených okruhů, nebo studentům může vytvořit okruh sám.

Domácí úkol z detailu skupiny uživatelů

Druhá možnost je zadat okruh slovní zásoby nebo gramatický test přímo z detailu uživatelské skupiny: