Automatický výběr

V automatickém výběru si můžete nechat vygenerovat vlastní zkoušení slovíček podle zadaných parametrů.

Nejdříve si určete počet slovíček, která se chcete naučit. V dalším kroku máte na výběr, zda má vygenerované zkoušení obsahovat všechny slovní druhy, nebo pouze podstatná jména, přídavná jména, nebo sloveso. Pak už zbývá jen zvolit způsob, kterým chcete slovíčka vyzkoušet.

Zkoušení slovíček v English Me

Po vyplnění těchto parametrů klikněte na tlačítko Spustit, program Vám automaticky vytvoří zkoušení, které ihned otevře. Toto zkoušení probíhá stejným způsobem jako klasické zkoušení okruhu slovní zásoby. Po jeho skončení si můžete také prohlédnout podrobnou statistiku zkoušení, ve které najdete informace o tom, která slovíčka pro Vás byla problematická apod.

Tuto funkci využijete například v momentě, kdy chcete rozšířit své znalosti slovíček a nemáte přesnou představu o tom, co byste se chtěli učit. Nebo třeba v případě, že se rozhodnete, že byste chtěli znát více anglických sloves, protože v této oblasti slovní zásoby cítíte jisté mezery ve znalostech. Při tomto zkoušení navíc program vybírá z databáze i slovíčka, která nejsou zařazena do žádného okruhu slovní zásoby, takže se můžete naučit větší množství slovíček. Program vždy vybírá samozřejmě slovíčka, která odpovídají Vámi zadané úrovni angličtiny.

Tuto funkci spustíme v Navigaci v sekci Slovní zásoba, položka Automatický výběr.