Vytvoření kopie okruhu

Do námi předpřipravených okruhů a okruhů sdílených ostatními uživateli nemůžete nijak zasahovat. Nemůžete z nich odebírat slovíčka ani do nich nová slovíčka přidávat. Může se ale stát, že Vám v lekci na dané téma nějaká slovíčka chybí nebo Vám naopak přijdou některá slovíčka zbytečná. V takovém případě si můžete vytvořit kopii daného slovního okruhu. Vytvoří se Vám totožný okruh, tento okruh však už můžete editovat a měnit dle svých přání.

Pro vytvoření kopie okruhu stačí, když si otevřete Detail okruhu. V prostředním sloupečku s nabídkou už jen stačí kliknou na Vytvořit kopii. Kopie se Vám nejen vytvoří, ale také se ihned otevře. Kopii okruhu také naleznete v seznamu okruhů slovní zásoby. Kopie bude mít název shodný s předlohou, pouze za něj bude připojena závorka se slovem kopie. Pokud tedy vytvoříte kopii okruhu Cooking, bude mít tato kopie název Cooking (kopie), název můžete samozřejmě snadno změnit.

Zobrazení kopie okruhu ve výpisu okruhů slovní zásoby